Ferskvandsmuseet

Ferskvandsmuseet
Siimtoften 18, 8680 Ry
Tlf. 8689 0199

E-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk


ARRANGEMENTER


Ferskvandsmuseet åbner for sæson 2003

Lørdag den 3. maj kl. 12.00 åbner borgmester Jonna Grønver Ferskvandsmuseet for sæsonen 2003.

Op til åbningen har der været travlhed blandt de frivillige og museets personale. Museet er opfrisket med maling på ydervæggene og udstillingen er omsat og suppleret.

I år har museets bestyrelse valgt at sætte fokus på de egepæle, som museet for nogle år siden fik overdraget fra privat side, og som stammer fra Rye Mølles opstemning. En af de ældste pæle udstilles sammen med forklaringer på plancher. Sidste år afslørede museet et lille udstilling om havnen - bl.a. om Rye Mølles opstemning, knobskibet fra 1600-tallets begyndelse og turistbåden Gl. Turisten. Denne del af udstillingen er nu sat ind i en større sammenhæng med de fundne pæle og deres betydning.

Ferskvandsmuseet fik for nogle år siden pælene dateret, og stor var overraskelsen, da det viste sig, at de med økse var udhugget af træer, som blev fældet omkring 1330. Indtil da kendte man Rye Mølle i skriftlige kilder fra 1578. Og derfor antog man, at møllen nok var oprettet på dette tidspunkt.

Nu er det sandsynliggjort, at opstemningen er mindst ca. 250 år ældre. Dermed er det også stor sandsynlighed for, at forgængeren for Rye Mølle var Siimgårdsmølle, som munkene på Øm Kloster ejede. Siimgårdsmølle lå måske inden for den toft, som kaldes Siimtoften - et indhegnet område, som svarer til arealet mellem jernbanen og havnen, hvor Rye Mølles Fabrikker lå. Siimgårdsmølle må i så fald have ligget ved opstemningen, hvor den nye busvendeplads netop er indviet.

Ferskvandsmuseet håber fortsat at kunne bidrage til større viden om sammenhængene mellem menneskelige aktiviteter og udstrækningen og udnyttelsen af søer og åer. Søhøjlandet er et spændende kulturlandskab, som til stadighed vil byde på overraskelser. Når ny viden bliver opsamlet vil museet forsøge at nyttiggøre denne viden til glæde for de lokale beboere og områdets gæster.

<< TILBAGE

 

Toppen af siden

 

Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English