Ferskvandsmuseets forside

Ferskvandsmuseet
Købmandsgården 1, 8680 Ry
Tlf. 8689 0199
E-mail:fmr@ferskvandsmuseet.dk


Særudstillinger

Bæveren

Ferskvandsmuseets særudstilling handler om bæveren (castor fiber). Den er aktuel, fordi Vildtforvaltningsrådet har udpeget søsystemet mellem Klostermølle og Silkeborg som egnet for udsætning af bæver.

Bæver

Om bæveren

Bæveren får to unger. Ved fødslen vejer de ca. 500 gram. Som voksne når vægten op på 25-35 kg.

Bæveren lever af bark, løv, kviste og skud fra pil, bævreasp, birk, alm. røn, el, ask, hæg og alm. hassel. Forår og sommer æder den urter, græsser samt vand og sumpplanter.

Den skal have adgang til vand hele året. Boets indgang skal være dækket af vand.

En bæverkoloni (4 voksne) har et territorium på ca. 3 km langs bredden. Normalt søger den ikke føde længere væk end 20 meter fra bredden.

(Der er udstillet en fuldvoksen hun fra Norge)

Skandinaviske bævere er mindre end de tyske og franske. De er udryddet fra mange områder i Europa, men fredninger har flere steder skabt levevilkår, som betinger, at bestandene overlever der.

Bæveren er uddød i Danmark for mere end tusind år siden. Alligevel vil den trives godt i Danmark, hvilket også den første udsætning af bæveren ved Flynder Å (Klosterheden) viser.

I udstillingen er gengivet en tegning af en bæverkæbe (venstre underkæbehalvdel), som blev fundet i mergel i Mossø i 1930’erne.

Bævermontren

 

Værd at vide om bævere:

De er aktive om natten og befinder sig bedst i vandet. Den bevæger sig nødigt mere end 30 meter fra åbent vand.

De har store fødder på bagbenene med svømmehud mellem tæerne. Dem bruger de som en propel til at drive sig gennem vandet.

De kan dykke i op til 15 min., før de skal have luft.

De klapper vandet med deres flade haler, når de skal advare familien.

På land har de en langsom og besværlig gangart.

De bygger dæmninger i vandløb, hvor vanddybden er under ½ m. De bygger også huse af træer, som de selv fælder, og af sten som de ruller langs vandløbets bund til byggepladsen. De kan oversvømme store områder med deres vandregulering!

Om vinteren kan en familie fælde op til 300 træer.

Vidste du også om bæveren

  • at de er planteædere, som om vinteren spiser bark og om sommeren urter, tidsler inkluderet?
  • at de danner par for livstid, og at hunnen føder 2-5 unger hvert år?
  • at hun bærer ungerne på sin flade hale på land?
  • at ungerne bor hos forældrene, indtil de er 2 år?
  • at unge bævere først bliver kønsmodne, når de er ca. 2½ år gamle?
  • at det ikke er usædvanligt at finde en bæverfamilie på indtil 14 medlemmer?

og at bæveren kan blive 25 år gammel (de fleste lever kun 7-8 år)?

Bævere i Danmark?

Vildtforvaltningsrådet har besluttet at genudsætte bæveren. Den kan med sit dæmningsbyggeri skabe nye biotoper på grund af oversvømmelser. De vil fungere som naturplejere, da de kan holde pil, birk og bævreasp nede. Pil er bæverens foretrukne føde.

Ulempen er, at oversvømmelserne vil bevirke, at skov- og landbrugsarealer må tages ud af drift.

Efter Bern-konventionen er der pligt til at undersøge muligheden for genudsætning af uddøde arter. Der overvejes udsætning inden for 4 statsskovdistrikters område. Heriblandt Silkeborg Statsskovdistrikt. Lige nu drøftes sagen i Naturklagenævnet.

For ca. hundrede år siden var der kun omkring 700 europæiske bævere tilbage. Fredning og genudsætning i områder, hvor den tidligere har levet, har bevirket, at der i dag er ca. 350.000 bævere i Europa. Næsten alle nordeuropæiske lande har genudsat bæveren.

 

<< TILBAGE

Toppen af siden

 

Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English