Ferskvandsmuseet
Siimtoften 18, 8680 Ry
Tlf. 8689 0199
E-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk

LUK VINDUE

Udskrevet den


Museets omgivelser

Ferskvandsmuseet er også andet end udstillingsbygningen og magasinerne. 
I nærområdet er opsat informationstavler om bl.a. opstemninger.

Vandet i Gudenåen blev opstemmet allerede i den tidlige middelalder. På grundlag af arkæologiske undersøgelser af et tidligere broanlæg ved Faldgårde (nu: Holmens Camping) ved man, at opstemningen ved den nuværende Ry Mølle har sat broanlægget under vand senest omkring år 1050. Fra Øm Klosters jordebog ved vi, at cistercienserne på Øm Kloster ejede Siimgårds Mølle. Denne mølle lå formentlig på østsiden af Gudenåen, hvor broen og dæmningen nu er. Navnet Siimtoften kunne tyde på, at det er stedet for møllens toft.

Ved opstemningen over Gudenåen produceres i dag el; og vandet driver 2 turbiner, der står i turbinehuset. (ingen adgang for offentligheden).

Landets eneste intakte kongeligt privilegeret åleværk findes i den røde træbygning ved broen over Gudenåen (ingen adgang for offentligheden). Her fanges fortsat ål.

Århus Amt har på havneområdet i Ry en udstillingsbygning. Her fortælles om områdets natur, flora og fauna. Udstillingsbygningen er åben i sommerperioden.
Over for Ry Mølle har Århus Amt etableret et fugletårn. Hertil er der offentlig adgang.