Ferskvandsmuseet
Siimtoften 18, 8680 Ry
Tlf. 8689 0199
E-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk

  LUK VINDUE

Udskrevet den


Forskning

Ferskvandsmuseet har stået for eller bidraget til en række forskningsprojekter:
 
Udgravning af rester fra et fiskerleje fra 1000-/1100-tallet (2001)
Fiskeri i den vestlige østersø i vikingetid og middelalder (2001-
Dansk erhvervsfiskeri gennem flere generationer. Studier af fiskeri på mikroplan i salt-, brak- og ferskvand (2000-01)
Prospekt om Gl. Turisten (2000)
Ferskvandsfiskeriet i Søhøjlandet i perioden 1570-1640 (2000)
Ældre Jægerstenalder i Det midtjyske Søhøjland (2000)
Landskab og Jernudvinding i egnen omkring Mossø (2000)
Lægeigler og andre igler i Danmark (2000)
Feltundersøgelser - odderovervågning (1997-