Ferskvandsmuseets forside

Ferskvandsmuseet
Købmandsgården 1, 8680 Ry
Tlf. 8689 0199
E-mail:fmr@ferskvandsmuseet.dkPressemeddelelse

30. november 2004
På given foranledning meddeler Ferskvandsmuseet hermed, at skitseoplægget ”Helhedsplan – Ferskvandsmuseet”, dateret den 9. september 2004, er udarbejdet af Årstidernes Arkitekter og ikke dækker museets ønsker til Siimtoften.

Ferskvandsmuseet henvendte sig i sin tid til Årstidernes Arkitekter for at få en skitse af et nybyggeri til Ferskvandsmuseet. Det fik vi. Vi fik endda en skitse, et idéoplæg, med både substans og nytænkning.

Med erfaringerne fra Silkeborg Papirfabrik in mente tegnede arkitekterne desuden et oplæg til en helhedsplan, som viste en vej for Ry Kommune til at få finansieret infrastrukturen og igangsat udviklingen af Siimtoften.

Ferskvandsmuseet har hele tiden koncentreret sig om museet og dets funktionelle indhold. Det var positivt, at arkitekterne i idéoplægget indtænkte faciliteter, som kunne bruges som medborgerhus og udstillingslokale for kulturelle foreninger. Den del er vi meget tilfredse med. Den understreger på fornemste vis, at vi hele tiden har været parate til at indgå – også bygningsmæssigt – i samarbejder med foreninger, institutioner og virksomheder inden for kultur, turisme og service.

Da byrådsbeslutningen fra december 2001 alene stiller et areal til rådighed for Ferskvandsmuseet, har vi stædigt fastholdt, at vi alene forholder os til et byggeri her. Det gælder fortsat. Derfor er de anførte boliger i ”Helhedsplan – Ferskvandsmuseet” alene Årstidernes Arkitekters ide til Ry Kommune og et bidrag i debatten om udviklingen af Siimtoften.

Ferskvandsmuseet vil gerne arbejde videre med arkitekternes skitse for et nybyggeri til museet.

Henvendelse om denne pressemeddelelse:

Olaf Møller,
Engvej 9
8680 Ry
tlf. 86 89 87 89
 
 
<< TILBAGE

 

Toppen af siden

 

Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English