Ferskvandsmuseets forside

Ferskvandsmuseet
Købmandsgården 1, 8680 Ry
Tlf. 8689 0199
E-mail:fmr@ferskvandsmuseet.dk


Om Ferskvandsmuseet

Ferskvandsmuseet er en selvejende institution, som ledes af en bestyrelse på 7, hvoraf 6 udpeges af Ferskvandsmuseumsforeningen og 1 udpeges af Ry Kommune. (vedtægter her)

Ferskvandsmuseet er medlem af Træskibssammenslutningen, Danske Naturhistoriske Museer, Dansk Kulturhistorisk Museumsforening og associeret Århus Amts Museumsråd. Ferskvandsmuseet deltager i samarbejdet omkring Søhøjlandets Økomuseum samt i møder i Fiskeripuljen og Søfartspuljen.

Det årlige besøgstal er ikke eksakt opgjort. Det skønnes til ca. 20.000.

Ferskvandsmuseets bestyrelse arbejder aktuelt for byggeri af et nyt museum.
Se prospekt med bestyrelsens vision >>
Arkitektfirmaet Friis & Moltke, Århus har udarbejdet et første skitseforslag, der illustrerer, hvorledes bestyrelsens vision kunne omsættes til et nybygget museum.

I år 2001 har Ferskvandsmuseet købt M/S Line, der i perioden 1922-74 sejler som rutebåd mellem Ry og Himmelbjerget. M/S Line vil under navnet M/S Gl. Turisten være et sejlende museumsskib.  
Se mere om M/S Gl. Turisten her. (PDF 1901Kb 9 sider)(Download PDF-Viewer)

Skibslauget Gl. Turisten er stiftet i 2002. Skibslauget har påtaget sig ansvaret for at værne om og bevare motorskibet Gl. Turisten som et flydende kulturminde i sin hjem. Laugets medlemmer er med til at restaurere skibet, vedligeholde og drive det. De holder øje med både, skaber liv ombord med socialt samvær og fornøjelige ture.

 

Bliv medlem af Skibslauget Gl. Turisten

Henvendelse til formand for Skibslauget Gl. Turisten:

Ove Jacobsen, tlf.: 86 89 14 11

 

Bestyrelse:

Lektor Olaf Møller, formand
Engvej 9, 8680 Ry
tlf.: 8689 9789 e-mail: olaf.moeller@sol.dk

Kvalitetskontrolchef Steen Rytter, drift af museumsskibet Gl. Turisten
Mossøvænget 6, 8680 Ry
tlf.: 8788 0505 e-mail: steenrytter@mail.tele.dk

Byggetekniker Svend Lund
Bakkelyparken 44, 8680 Ry
tlf.: 8689 2231 e-mail: sklund@mail.tele.dk

Tegnestueleder Theis Andersen
Fyrrevej 5, 8680 Ry
tlf. 8689 2272 e-mail: theisa@tdcspace.dk

Chefkonsulent Anders Jørgensen, kasserer
Skovvænget 25, 8680 Ry
tlf.: 8788 0187 e-mail: anj-jorg@vip.cybercity.dk

fhv. Borgmester Ib Madsen
Emborgvej 110, Alken, 8660 Skanderborg
tlf.: 8657 7182 e-mail: madsen.alken@wanadoo.dk

Controller Jens Szabo (udpeget af Ry Byråd)
Egevej 3, 8680 Ry
tlf. 8689 2737 e-mail: jso@ry.dk

Toppen af siden

 
Ansatte:  
Else Marie Bager fmr@ferskvandsmuseet.dk
Vicevært Bent Selmer Nielsen  
Formidler Tanja Jørgensen  

Publikationer

"Ferskvandsmuseet - i går, i dag og i morgen". Et prospekt med bestyrelsens vision for et Ferskvandsmuseum, (2001)

Stephen, Richard: "Survey of Otters (Lutra lutra) in the lake district of central Jutland", Ferskvandsmuseet 1998

Bendt Nielsen: "Registrant over både tilhørende Ferskvandsmuseet". (1996)

 

Formål

Ferskvandsmuseet er et natur- og kulturhistorisk specialmuseum.

Ferskvandsmuseets formål er:

  1. at indsamle, registrere og bevare genstande og viden med tilknytning til de ferske vande i Danmark.

  2. gennem forskning og formidling inden for sit ansvarsområde at belyse tilstande og forandringer i de ferske vandes natur- og kulturhistorie, regionalt, nationalt og internationalt.

 

Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English