Ferskvandsmuseets forside

Ferskvandsmuseet
Købmandsgården 1, 8680 Ry
Tlf. 8689 0199
E-mail:fmr@ferskvandsmuseet.dk


Nyhedsbrev juni 2004
 

Nu sejler museumsskibet Gl. Turisten!

Foto: Anders Jørgensen   

Mens dette skrives, så er manualen for SMS sikkerhedssystemet ved at blive godkendt af Søfartsstyrelsen.

De sidste praktiske ting er også ved at falde på plads. Nu har vi aftaler med 3 skippere til at sejle. Kontakt med flere med en navigatør-uddannelse med tilladelse til erhvervsmæssig sejlads søges! Vi har en dialog med 4 formidlere, der på dansk og engelsk vil guide om bord – og ved landgang! Flere formidlere med ideer til ture og oplevelser søges!

Der er så småt ved at komme lidt gang i bookingen. Netop fordi der hidtil ikke har været sikkerhed for det tidspunkt, hvor Gl. Turisten måtte sejle, så har vi ikke taget mod forespørgsler herom! Det arbejder vi frem mod.

Museumsskibet vil sejle med grupper, sponsorer, lejrskoler mv. Sejlads er altid med formidling. Om bord kan der være indtil 30 passagerer.

Skibslauget har den sidste måneds tid haft travlt med klargøring af skibet efter vinteren og de afsluttende restaureringsarbejder.

Logbogen fortæller også om færdiggørelsen:
 

23. april Tilsagn fra Hempel Farve og Lak om at sponsorere maling til færdiggørelse af skibet.
26. april Skibet blev løftet på land af tilkaldt mobilkran. Skibsinspektør K. Schjønfeldt Eriksen foretog det årlige bundsyn. Herefter sat i vandet igen. Ilægningen og monteringen af opdriftsmiddel blev synet og godkendt.
29. april Afsendt en supplerende ansøgning vedr. installation og montage af beredskabsudstyr.
7. maj Aftale med en formidler. De 2 redningskranse har fået monteret navnet "Gl. Turisten" og er klar til opsætning om bord. Sidste korrektur af folder om museumsskibet.
10. maj Korrektur af formidlingskort, der skal opsættes om bord. Det viser søerne og de anløbsbroer, skibet har tilladelse til at anløbe. Ligeledes viser det karakteristiske bygninger og udsigtspunkter, som man fra skibet kan få kending af. På kortet er medtaget stier og rundture i området mellem Ry og Silkeborg.
11. maj Skibet får sin dåbsattest i form af et Dansk Nationalitetsbevis. Det er optaget i det danske skibsregister under navnet Gl. Turisten.
18. maj Hjemkomst af søkort, der nu er blevet lamineret. De skal opbevares om bord.
19. maj Godkendelse af museumsskibet Gl. Turisten som synkefrit. Den videre godkendelse kan ske efter regulativ for havnerundfart. Der stilles krav om lænsemidler og udstyr til brandslukning.
24. maj Folder om museumsskibet Gl. Turisten foreligger færdig.
1. juni Montagen af lænsemidler og udstyr til brandslukning afsluttes. Montage af radioudstyr, GPS og ekkolod afsluttes. Et prøveopkald til Lyngby Radio gik fint igennem.
6. juni Sidste korrektur på formidlingskort til opsætning om bord.
7. juni Manual for SMS sikkerhedssystemet blev afleveret til Søfartsstyrelsen. Det var det sidste, der manglede. Når Søfartsstyrelsen i København har godkendt manualen, kan det sidste officielle syn gennemføres af Skibsinspektør Bech, Århus.

Henvendelse vedr. dette nyhedsbrev:
Anders Jørgensen
Sekretær, bestyrelsen
privat tlf. 87 88 01 87
privat e-mail: anj-jorg@vip.cybercity.dk


Foto: Lars Skipper
 
<< TILBAGE

 

Toppen af siden

 

Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English