Ferskvandsmuseets forside

Ferskvandsmuseet
Købmandsgården 1, 8680 Ry
Tlf. 8689 0199
E-mail:fmr@ferskvandsmuseet.dk


 

Nyhedsbrev marts 2003

Ferskvandsmuseet har netop modtaget følgende lidt lakoniske meddelelse fra Friluftsrådet:

"Tilskud til formidlingstiltag i forbindelse med sejlads med museumsskibet Gl. Turisten i Søhøjlandet. 300.000 kr. til anskaffelse af formidlingsudstyr og udarbejdelse af informationsfolder".

Denne meddelelse er for Ferskvandsmuseet en helt utrolig flot håndsrækning. Nu kommer museumsskibet Gl. Turisten ikke blot ud at sejle. Den kommer ud at sejle, som vi har håbet på det; og med det udstyr ombord, som gør, at den bliver velegnet til kultur- og naturformidling.

Friluftsrådet har bevilget tilskud til en folder med beskrivelse af og information om museums-skibet Gl. Turisten. Der bliver også råd til en informationstavle om skibet, som placeres på kajen umiddelbart ved siden af anløbspladsen. Ombord skal der monteres et stort sø-/landkort, som kan anvendes i fortællingerne undervejs rundt i søerne fra Ry til Silkeborg.

Bevillingen omfatter en stor portion lejrskolemateriale – dvs. udstyr, som kan bruges af bl.a. lejrskoler, grupper på ekskursion og grupper, der går i land undervejs og undersøger siv, vandkant og småkravlet. Der er også kikkerter, mikroskoper og forskellige plancher. Ja, sågår særligt udstyr til at lytte til flagermus og en undervandsmikrofon, således at en sejltur med museumsskibet Gl. Turisten kan blive en helt særlig oplevelse.

Samtidig er der skaffet mulighed for at få dækket udgifterne til sikkerhedsudstyr ombord. Så alt i alt et kærkomment tilsagn. Det bestyrker vores tro på, at museumsskibet Gl. Turisten snart kommer ud at sejle.
 


Status for restaurering af museumsskibet Gl. Turisten

Det skrider fremad med restaureringen af museumsskibet Gl. Turisten, som fortsat ligger ved Ry Bådebyggeri. Skibslauget er i gang med at fremstille inventar svarende til det, der var monteret i 1950-erne.

På nuværende tidspunkt har vi fået tilsagn om støtte og sponsorater svarende til et beløb på 976.500 kr. Det svarer til, at 91% af de forventede udgifter er dækket. Omkring 40.000 kr. af de sidste 85.000 kr. er afsat til uforudsete udgifter, så vi er meget, meget tæt på at have projektet fuldt finansieret.

For et stykke tid siden sikrede vi nogle 6 m lange stolper i forbindelse med nedrivningsarbejdet på Ry Mølles Fabrikker. Efter aftale med Ry Kommune anvendes de nu til pullerter ved kajen. I samarbejde med Ry Kommune vil der blive en skiltning i området.

Vi arbejder for, at skibet bliver gensøsat i slutningen af april 2003. Og vi håber, at det bliver muligt at sejle den første tur i forbindelse med dette års sæsonåbning den 3. maj 2003. Her vil der blive tale om særlige arrangementer, hvortil vi vil indbyde dem, der har støttet os i arbejdet for at gennemføre restaureringen og gøre skibet til et sejlende kulturminde på søerne mellem Ry og Silkeborg.

Vi kan dog endnu nå at blive forsinket, da myndighedsbehandlingen af skibets sejltilladelse ikke er færdig. Derfor ligger datoen ikke helt fast.

Der er således udsigt til, at museumsskibet Gl. Turisten snart finder sin plads ved kajen i Ry Havn.

Med venlig hilsen
Anders Jørgensen
Skovvænget 25, 8680 Ry
tlf. privat 87 88 01 87, tlf. arbejde 87 32 32 24

 
<< TILBAGE

 

Toppen af siden

 

Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English