Ferskvandsmuseets forside

Ferskvandsmuseet
Købmandsgården 1, 8680 Ry
Tlf. 8689 0199
E-mail:fmr@ferskvandsmuseet.dk


 

Nyhedsbrev februar 2004

 

Ferskvandsmuseet har fra Statens Skibstilsyn (Søfartsstyrelsen) netop modtaget godkendelse af materiale til montering som opdriftsmiddel. Så det går igen fremad! Museumsskibet Gl. Turisten forventes at sejle ca. 1 maj 2004.

Foto: Anders Jørgensen
   Ferskvandsmuseet oplever, at der nu igen er fremdrift i projektet: At få museums-skibet Gl. Turisten ud at sejle! I løbet af efteråret blev det klart, at vi måtte opgive at få skibet godkendt til tursejlads efter de nye regler for passagerbåde, hvis vi samtidig fastholdt, at skibet skulle se ud som i 1950-erne.
De nye regler ville bl.a. indebære, at der skulle monteres 3 store redningsflåder på kahytstaget (indkøbsprisen er 35.-40.000 kr. pr. stk.); og det har der aldrig været. Det ville også få betydning for de årlige driftsudgifter, idet redningsflåder hvert år skal efterses og ompakkes samt nødrationer, incl. drikkevand og medicin, som skal udskiftes.

I dialog med Statens Skibstilsyn er det nu blevet aftalt, at vi søger om godkendelse efter regulativet for havnerundfartsfartøjer. Sikkerhedskravene er nærmest ens. Lige bortset fra, at der ikke er krav om redningsflåder, men fartøjerne skal ”blot” være synkefrie. Med hjælp fra vores rådgiver, skibsingeniør Hans Jacobsen, er det blevet beregnet, at skibet i sig selv har så stor opdrift (den er bygget af træ), at den kan betegnes som ”selvbærende”, incl. de ca. 2 tons sten, der er ombord som ballast. Det er derfor alene nødvendigt at montere opdriftsmidler svarende til det antal passagerer og udstyr, den ønskes godkendt til. Det er beregnet til 3,6 m³.

Forskellige materialer er blevet undersøgt; og et materiale, der også bruges som stødabsorberende materiale ved forsendelse af elektronisk udstyr og som monteret i redningsflåder, er nu blevet godkendt af Statens Skibstilsyn som opdriftsmiddel. Materialet hjemkøbes for ca. 10.000 kr. Det opskæres og monteres under bænke, mellem spanter mv. Skibslauget og bådebygger Jørgen Jensen har lovet at hjælpe med monteringen så rettids, at den sidste færdigmel-ding og godkendelse kan ske i slutningen af april 2004.

Efter de sidste beslutninger om udstyr og aptering regner vi med, at de samlede udgifter til restaureringen løber op i ca. 900.000 kr. Heraf er 840.000 kr. skaffet til veje via ansøgninger til fonde og virksomheder samt bidrag fra vores sponsorer. Vi har modtaget beløb fra Skibsbevaringsfonden, Hede Nielsens Fond, Farumgaardfonden, Amtsmuseumsrådet, Pressalit A/S, Akva Waterbeds A/S, Topas Globetrotterklub, Fraster ApS, KB-elteknik A/S, Ry Højskole, Sparekassen Ry samt Geertsen og Olufsen A/S. Hertil kommer en bevilling på 300.000 kr. fra Tips- og Lottomidlerne.

Takket være en tilladelse fra ejeren af Rye Mølle har museumsskibet Gl. Turisten kunnet ligge i kanalen ved Rye Mølle i vinter. Lige så snart, at risikoen for is i Lillesø ophører, så vil skibet blive sejlet tilbage til kajpladsen i Ry Havn. Her vil det blive klargjort. Dels med det resterende tekniske og elektroniske udstyr. Dels med udstyr til formidling, som museet er i stand til at indkøbe takket være en bevilling fra Tips- og Lottomidlerne.

I løbet af vinteren vil der blive arbejdet med at udvikle skoletjenesteaktiviteter, der gør brug af museumsskibet Gl. Turisten. Disse aktiviteter føjer sig til den palet, der blev påbegyndt udviklet og afprøvet med succes i 2003.

Som det fremgår, så forventer vi, at sæson 2004 bliver den sæson, hvor museet kan påbegynde formidlingssejlads med grupper, sponsorsejlads og selskaber. I takt med færdiggørelsen af museumsskibet har vi fået kontakt med interesserede, der tilbyder sig som mandskab ombord. Dels som skippere; og dels som formidlere. Vi håber også på at kunne trække på det guidekorps, som er i færd med at blive opbygget i netværket omkring Ry Turistbureau.

På forhånd har der været interesse fra flere institutioner i området for at indgå i et samarbejde om brug af museumsskibet Gl. Turisten. Det gode samarbejde med AQUA i Silkeborg forventes udvidet med sejlads til/fra denne attraktions anløbsbro og et samarbejde om formidling med stedets naturvejleder.

Ferskvandsmuseet er taknemmelig for den opbakning, vi har fået fra Bro-samarbejdet i Himmelbjergsøerne. Det betyder, at vi har fået lov til at bruge en lang række anløbsbroer i søsystemet, og at der dermed kan tilbydes mange forskellige oplevelser på land i kombination med formidlingen om bord.

Vi håber snarest at være i stand til at kunne tilbyde booking af ture med Gl. Turisten. Mere herom i næste nyhedsbrev, da vi lige vil være helt sikre på datoen for ”jomfrusejlads”.

Henvendelse vedr. dette nyhedsbrev:
Anders Jørgensen
Sekretær, bestyrelsen
privat tlf. 87 88 01 87
privat e-mail: anj-jorg@vip.cybercity.dk
 

 

<< TILBAGE

 

Toppen af siden

 

Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English