FORSIDE TURISTINFORMATION KORT SØG SIDSTE NYT

     
Ferksvandsmuseets forside Ferskvandsmuseet
Siimtoften 18, 8680 Ry
Tlf. 8689 0199

E-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk

SÅDAN GIK DET - BILLEDKAVALKADE | STATUS PR 14/08-2002

BÅDEN ER TÆT OG SEJLER UPÅKLAGELIGT


Ry, 17.7.2002

Vi laver en kopi over Bjedstrupbåden, dateret til 450/470 eKr.F., fundet i nærheden af Mossø for mindst 50 år siden (ingen husker noget…), i dag på Ferskvandsmuseets magasin, om tre til fire år forhåbentligt udstillet i et flot museum i Ry med udsigt til Himmelbjerget.

Projektet er et samarbejde mellem Ferskvandsmuseet og Ry Højskoles elevforening "Ry uden Filter" og foregår i

Ry Højskoles have 22.7. til 1.8.2002

Det drejer sig ikke om endnu en stammebåd, som man har set en del af - nej der er tale om en

Udspændt stammebåd!

Processen
 
Man udhuler en stamme igennem en smal slids og følger årringenes forløb så vidt som muligt. Det hule, tyndvæggede emne, lægges over et langstrakt bål (mellem. 28. juli og 1. august). Efter 30-40 min, når egetræet bliver blødt tvinges siderne fra hinanden og udstives ved hjælp af spanter og tofter. Stævnene rejser sig og bådtværsnittet bliver bådformet i modsætning til stammens runde form.

Der findes etnografiske paralleller til dette. Se på vedhæftede billeder fra 1935/Finland.

Som arkæologisk forsøg er det først tredje eller fjerde gang på europaplan. 

Vores både på Ferskvandsmuseet udgør en europæisk kulturarv, da der kun findes to håndfulde lignende fund fra jernalder/vikingetid mellem England, Finland, Rusland og Nordtyskland. For mig at se tilføjer Bjedstrupbåden sig til en gruppe af jyske fartøjer, som udgøres bl.a. af Hedegårdbåden (spor i sand af en jordfæstegrav fra ældre romersk jernalder; 20 km vest for Mossø), Vaaler Moor (Holsten, yngre romersk jernalder, står den dag i dag på Slot Gottorp); Lecker Au (Nordfriesland, romersk jernalder, udgravet i 1950erne, men ikke bevaret); Haale (Ved Rendsborg, romersk jernalder, delvist bevaret på Slot Gottorp). De udgør et led i udviklingen af det klinkbyggede skib, som vi bedst kender fra de tre fartøjer fra Nydam Mose, altså, fra samme epoke og omtrent samme region

  finland_a.jpg
finland_b.jpg
finland_c.jpg
finland_d.jpg
finland_e.jpg
   
Det er Ole Crumlin-Pedersen fra Vikingskibsmuseet, udgraveren af Vikingeskibene fra Roskilde Fjord, der har beskæftiget sig særligt med denne fundgruppe netop på baggrunden af dens betydning for forståelsen af udviklingen af den fremragende og revolutionerende opfindelse som det klinkbyggede skib udgør. Der er en begrundet mistanke om at tilbageføre denne tekniske udvikling til kontakter fra Sydskandinavien til det romerske rige. Sammen med Ole Crumlin-Pedersen, også primus motor bagved Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter i Roskilde (hvor jeg tidligere har arbejdet med et forskningsprojekt om fiskeri), er jeg nu i gang med at lave en rekonstruktionstegning af båden. Jeg har talt med en bådebygger i Schweiz, som har bygget en kopi af et fund fra Slusgård/Bornholm for 1½ år siden. Jeg venter med spænding på at hans video kommer med posten.


Med venlig hilsen
Jochen Meyer (museumsleder)

Til toppen af siden

 

Sådan gik det, fortalt i billeder

2507_178-7869.jpg 2607_7260023.jpg
2607_7260024.jpg 2707_101-0104.jpg
2807_01044.jpg 2807_178-7884.jpg
2907_01077.jpg 2907_01092.jpg
3007_180-8062.jpg 3107_101-0120.jpg
3107_181-8144.jpg 3107_182-8234.jpg
3107_182-8236.jpg 3107_7310045.jpg
3107_7310047.jpg 0108_182-8239.jpg
0208_8020054.jpg 0208_8020060.jpg
  Toppen af siden

Status over kopibygning af Bjedstrupbåden

Søndag den 11. august 2002 lykkedes bådlauget at udspænde fartøjet med hjælp af masser af kogende vand, sten og ild.

Holdet havde arbejdet til kl. 1.00 om natten for at kunne gennemføre processen på søndag for at undgå, at egetræet ville tabe dens naturlige væskeindhold. Kun når træet er nogenlunde skovfrisk var der en chance for, at den ville kunne holde til de enorme kræfter, der påvirker emnet når man påtvinger den ønskede form.

1108_udspanding2.jpg Søndag morgen. Bådens hud er høvlet og slebet ned til 3 cm tykkelse. Efter rengøring måles skroget nøjagtigt op for at kunne sammenligne resultatet af processen med udgangsformen.
Foto: Thomas Fischer
1108_udspanding13.jpg Båden er nu fyldt med varmt vand, der skånsomt er blevet bragt til kogning ved hjælp af ophedede sten. Bådens yderside søges opvarmet jævnt med et bål, der omslutter hele skroget. Efter ca. 1 ½ time, da vi kunne mærke, at bordvæggen var blød prøvede vi at tvinge siderne fra hinanden.
Foto: Thomas Fischer
1108_udspanding18.jpg Der opstod langsgående revner på skrogets inderside. Da det ikke lykkedes ud over få cm at sprætte båden op blev det udludede træ smurt ind i trætjære og linolie og lagt på et langstrakt bål med bunden i vejret. Vi ventede ca. ¾ af en time indtil vi kunne konstatere, at båden var endnu mere blød end vi havde set før.
Foto: Thomas Fischer
1108_udspanding19.jpg Det lykkedes at åbne bådens midte fra 20 til 40 cm ved at tvinge tværstiver i skroget. De langsgående revner blev stabiliseret ved hjælp af lodrette brædder og skruetvinger. Ellers ville revnerne have flækket båden.
Foto: Thomas Fischer
Skroget er stadig tæt og revnerne formodes at kunne stabiliseres med kit eller kalfatring. Nu forestår der arbejdet med at udstive båden ved hjælp af spanter og tofter. Dette arbejde kommer til at tage det meste af de forestående uger, da bådlauget kun har begrænset tid.

En evaluering af projektet og opsamling af erfaringerne er ikke den mindst spændende del af projektet. Var bordvæggen stadig for tyk? Duer det overhovedet at koge stammen med vand? Skulle man ikke hellere straks have lagt båden med bunde i vejret over bålet? Var klamperne for tykke? Der er mange ting der skal drøftes, før vi kan give os i kast med et nyt forsøg. Også at prøvesejle båden bliver en vigtig del af det hele. Bådlauget er åbent for alle, der er interesseret og har lyst til at beskæftige sig med jernalderbåden.

Ry, 14.8.2002, Jochen Meyer, Ferskvandsmuseet

Ferskvandsmuseet, 86 89 01 99.

Lars Pagh, Ry Højskoles Elevforening, 22 40 34 48
lea.jpg

Glohede sten i trådkurve blev sænket ned i det varme vand der fyldte båden. For at undgå varmetab var båden dækket til med sorte måtter. Lea på 6 år lagde mærke til disse og andre detaljer og dokumenterede også flittigt.


NOVEMBER 2002: NU ER BÅDEN FÆRDIG, OG SÅ SKAL DEN UD AT SEJLE.
LÆS MERE OM SØSÆTNINGEN HER>>


<<TILBAGE

Print denne side

Toppen af siden

Skanderborg Museum | Øm Kloster Museum | Gl.Rye Mølle | Klostermølle