FORSIDE ENGLISH TURISTINFORMATION KORT SØG SIDSTE NYT

     

 Ferskvandsmuseet

Ferskvandsmuseet
Siimtoften 18, 8680 Ry.
Tlf. 8689 0199
E-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk


 

Nyhedsbrev juni 2003

 

Allerførst den store positive nyhed: Efter samråd med bådebygger
Jørgen Jensen er det besluttet, at Museumsskibet Gl. Turisten søsættes den 23. juni 2003.


Konsulent Tom Rasmussen fra Skibsbevaringsfonden deltager fortsat i byggemøderne; og er behjælpelig med at finde løsninger på de forskellige krav. Skibslauget hjælper fortsat støt til. Uden deres hjælp ville vi næppe være nået så langt. Ikke uden væsentlig øgede udgifter til følge.

Niels Hovgaard følger udviklingen med skibet; og der vil fra hans hånd komme en video om restaureringsprojektet. Vi håber også, at han vil følge skibet, når det den 23. juni transporteres fra Ry Bådebyggeri til havnen. Her skal nok blive lejlighed til gode billeder. Blokvognen er bestilt til kl. 07.00, så i løbet af formiddagen forventes Gl. Turisten at ”sejle” ad Skanderborgvej.

Der bliver arrangeret navngivning af Museumsskibet Gl. Turisten den 23. juni kl. 19.00. I forvejen har Borger- og Håndværkerforeningen sponseret, at et norsk skoleorkester spiller i Musikpavillonen fra kl. 19.30. Så navngivningen bliver måske under ledsagelse af et hornorkester? Da det er Sct. Hans er der i forvejen en række aktiviteter denne aften i havneområdet og på Skimminghøj.

Vi har fået en større bevilling, 300.000 kr. fra Tips- og Lottomidlerne (Friluftsrådet). Dem skal vi til at bruge nu. Beløbet er imidlertid øremærket til helt bestemte ting – og må ikke anvendes til andet. Det drejer sig om redningsudstyr og udstyr til formidling – herunder informationstavle og brochure.

Det er aftalt med Ry Kommune, at der opsættes en informationstavle ved den kajplads, Museumsskibet Gl. Turisten har fået tildelt. Landskabsarkitekt Bendt Nielsen har udarbejdet tavlen; og teksten er godkendt af Ry Rutebåde.

Museumsskibet Gl. Turisten er den 12. maj 2003 blevet besigtiget af skibsinspektør Keld Schønfeldt Eriksen fra Statens Skibstilsyn, Regionskontor Århus. Han brugte den autoriserede bankehammer og en spids skruetrækker flittigt – og det betyder ekstraarbejder i størrelsesordenen 25.-30.000 kr. (excl. moms.). Dog var det ikke værre end, at han har godkendt, at skibet færdiggøres på Ry Bådebyggeri. Så skal han besigtige skibet igen, når det ligger i vandet; og det har vist sig at være sejldygtigt. Denne besigtigelse finder sted den 2. juli – og så skulle det helst være tid at komme ud at sejle.

Godkendelse af antal passagerer? Dette er ikke Schønfeldts område, hvorfor en anden skibsinspektør skal besigtige skibet for at opmåle antal cm siddeplads indendørs, idet et af kravene er, at der er 50 cm plads pr. passager. Den udendørs siddeplads betragtes som redningsområde og tæller derfor ikke med. En tredje skibsinspektør skal se på stabilitet og sikkerhedsudstyr, når skibet er gensøsat.
Og en fjerde skibsinspektør, Poul G. Jeppesen, har netop meldt sig på banen for at drøfte den fremtidige procedure for vedligeholdelse af skibet.

En enkelt ny tilskudsgiver har meldt sig på banen. Ellers er den økonomiske status stort set uændret for så vidt angår indtægter. Udgifterne er jo blevet næsten 40.000 kr. større, hvis det ikke kan gøres billigere end det første overslag!

Yderligere oplysninger hos Steen Rytter tlf. 87 88 05 05
 
 
 << TILBAGE

 

Toppen af siden

 

Skanderborg Museum | Øm Kloster Museum | Gl.Rye Mølle | Klostermølle