Ferskvandsmuseets forside

Ferskvandsmuseet
Købmandsgården 1, 8680 Ry
Tlf. 8689 0199
E-mail:fmr@ferskvandsmuseet.dk


Jernalderbåd fra Mossø flyder igen !?

2. august 2002
Foto: Ole Bønding

2. august 2002
Foto: Ole Bønding

Båden blev ikke færdig til den aftalte søsætning i august. Det blev derfor kun til en præsentation af det endnu ikke sødygtige fartøj. Henrik Kidmose, forstander for Ry Højskole, Mie Bergmann, formand for Ry Kommunes Voksen- og Kulturudvalg, Lars Pagh, Ry Højskoles elevforening og modulvært, Ole Bønding, skibsbygger ved Århus Produktionsskole og Jochen Meyer, leder af Ferskvandsmuseet talte om båd-projektet med hver sin indfaldsvinkel til samarbejdet.

Båden er tæt og sejler upåklageligt!

Endelig var vores rekonstruktion af stammebåden færdig. Lørdag den 16. november 2002 blev Bjedstrupbåden præsenteret både af arkæologistuderende Lars Pagh fra Højskolens elevforening og Jochen Meyer, museumslederen. Lars Brunsø fra Ferskvandsmuseets følgegruppe hold dåbstalen og så skulle den afprøves!

Ville vandet trænge ind igennem de voldsomme revner, som opstod, da båden blev spændt ud over et bål i august i år? I jernalderen ville man nok have brugt hamp og harpiks eller linolje og trætjære- men nu var sprækkerne blevet tætnet med bomuld og en linolie-kridt-blanding (vindues-kit). Og det forblev på sin plads! Båden var tæt og sejlede på Gudenåens bølger igen - efter mere end 1500 år.
Oven i købet så den ret elegant ud på vandet, mere end på land hvor den allerede lignede et flot kunstværk. Båden opførte sig eksemplarisk og har interessante sejlegenskaber, der siden skal afprøves og undersøges.

På dåbsdagen blev der også mulighed for at se nærmere på originalfundet på Ferskvandsmuseets magasin, som efter alt at dømme var blevet fundet under mergelgravning på Mossø i 1928. Der mangler stadig en del efterforskning for at skrive den afsluttende fundhistorie af dette antikvariske klenodie, som kun kan sammenlignes med en håndfuld lignende fund fra samme epoke fra hele Europa.

Tidligere programmedarbejder ved Danmarks Radio, Niels Hovgaard fra Ry, har optaget nærmest hele byggeforløbet med videokameraet for at dokumentere forløbet og bådebyggernes erfaringer. Han har skabt en fremragende dokumentarfilm om projektet, som skal præsenteres for offentligheden på et senere tidspunkt i løbet af foråret.

  

Niels Hovgaard og Jochen Meier
Foto: Ole Bønding

   
Båden ligger nu i vinterhi uden for Ferskvandsmuseets udstillingsbygning, hvor den kan besigtiges af interesserede. Først til foråret, når det er tilpas varmt igen vil bådlauget tjære båden for at komme ud på vandet og afprøve den.
Bådlauget er åben for alle. Hvis du vil vide mere ring til tlf. 86 89 01 99. eller skriv til fmr@ferskvandsmuseet.dk.


Foto: Bendt Nielsen

Dåbstalen

Direktør Lars Brunsø fra firmaet Akva Waterbeds ApS navngav stammebåden den 16.11.2002 i Ry Havn. Som engageret medlem i følgegruppen omkring Ferskvandsmuseets udbygning havde han fulgt det eksperimentelle byggeri med stor interesse og bidrog med følgende dåbstale:

”Da jeg blev spurgt, om jeg ville navngive stammebåden bygget af fagfolk fra Ferskvandsmuseet og Ry Højskole, sagde jeg straks ja tak.

Som repræsentant for en af de virksomheder, som støtter Ferskvandsmuseet, synes jeg, at det har været meget spændende at følge med i udviklingen i Ferskvandsmuseets aktiviteter i det sidste års tid og ikke mindst projektet omkring stammebåden.

Tænk en gang, at vores forfædre for ca. 1.500 år siden padlede rundt i sådan en udhulet stamme for at skaffe mad til familien.

Hvis der ikke var fangst den dag, var der jo ingen Kvickly i reserve.

At vi kender vores egen lokale forhistorie her i Ry-området er blevet endnu mere vigtigt og aktuelt i dag, hvor globaliseringen i alle dele af samfundet betyder, at jo mere vi kender til vores egen forhistorie og kultur, des mere selvtillid, - og des mere kan vi tage imod de udfordringer, vi står overfor i en verden i stærk forandring.

Derfor er ideen med efterligningen af en stammebåd, som fandtes for 1.500 år siden, en positiv aktivitet, som får os til bedre at forstå vores forfædres dagligdag her på egnen. At kende sin historie, så man kan navigere i nutiden og påvirke fremtiden.

Med en stor anerkendelse for indsats og iderigdom og evne til at gennemføre stammebådsprojektet vil jeg gerne hylde Ferskvandsmuseet og Ry Højskole med følgende citat af Søren Kirkegaard:

At vove er at miste fodfæstet for en stund.
Ikke at vove er at miste livet.


Ved en skibsdåb er det tradition, at skibet skal opkaldes efter skibsrederens datter. Skibsrederen her hedder Lars Pagh og datteren hedder Mie. Derfor hedder stammebåden fra nu af Mie.

Held og styrke og god fart!”

 

Hvad hånden former er åndens spor

Da vi i august måned offentligt præsenterede stammebåden inden den var blevet udspændt, citerede forstander for Ry Højskole, Henrik Kidmose, 6. vers i Johannes V. Jensens: "Hvor smiler fager den danske kyst" fra 1925. Verset begynder med »Hvad hånden former er åndens spor«, og Henrik talte om, at de mennesker der havde arbejdet med stammebåden, havde forsøgt at gøre netop dette: At forstå jernalderfolkets ånd, ved at genskabe håndens arbejde. Eller med andre ord: at forstå, hvordan man levede i jernalderen, ved at arbejde med det arkæologiske materiale.
Da vi søsatte båden d. 16. november, sang vi Johannes V. Jensens sang fra 1925; nr. 170 i Folkehøjskolens Sangbog.

Lars Pagh og Lars Brunsø
Foto: Bendt Nielsen

Lars Brunsø døber båden med vand fra Mossø
Foto: Bendt Nielsen

Søsætning
Foto: Bendt Nielsen

Den flyder!
Foto: Bendt Nielsen

- og sejler!
Foto: Bendt Nielsen


 
Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English