Johannes V. Jensen: Danmarkssangen -
Hvor smiler fager den danske kyst (1925)

 1. Hvor smiler fager den danske kyst
  og breder favnen, når solklar bølge
  og sommerskyer og skib med lyst
  står sundet ind i hinandens følge,
  og Kronborg luder
  ved Sjællands port
  mod hvide skuder -
  hvor lyst! hvor stort!
     

 2. Mod søen stunded vor sjæl tilforn.
  Men bølgen brød med en røst derude
  som vindens rislen i Danmarks korn -
  da vendte mangen på ny sin skude.
  Den grønne ager
  på Sjællands bryst!
  hvor smiler fager
  den danske kyst!
     

 3. Den danske mark i en bølgen går
  som åndedræt af en venlig kvinde.
  Sødt gynger byggen sit silkehår,
  og rugen ånder med sol i sinde,
  og vinden iler
  til hvedens bryst.
  Hvor fager smiler
  den danske kyst.
   

 4. Der driver høduft med krydret vind.
  Igennem engen en å sig slynger.
  Og lærken ringer skærsommer ind,
  mens vilde blomster ved grøften gynger.
  Gravhøje kroner
  det grønne land.
  Hvor skønt fortoner
  sig sø og strand!
     

 5. Alvorlig taler ved alfarvej
  med grønsvær tækket de gamles grave.
  Henfarne slægter - forglem dem ej!
  i arv de gav dig en ædel gave.
  Henfarne slægter
  i landets marv
  sig ej fornægter.
  Bevar din arv!
      

 6. Hvad hånden former er åndens spor.
  Med flint har oldbonden tømret, kriget.
  Hver spån, du finder i Danmarks jord.,
  er sjæl af dem, der har bygget riget.
  Vil selv du fatte
  dit væsens rod,
  skøn på de skatte,
  de efterlod!
     

 7. Men du, der søgte mod fremmed strand,
  de gamle lig, som mod søen stunded,
  hver gang du genser det gamle land,
  skal sande, her blev dit hjerte bundet.
  Thi dybe minder
  og gammel agt
  og milde kvinder -
  hvor har de magt!

LUK VINDUE