Ferskvandsmuseets forside

Ferskvandsmuseet
Købmandsgården 1, 8680 Ry
Tlf. 8689 0199
E-mail:fmr@ferskvandsmuseet.dk


Tilbage i sit rette element!

Efter 22 måneder på værft fik museumsskibet Gl. Turisten igen vand under kølen.

Den 23. juni 2003 kl. 07.00 ankom en blokvogn til Ry Bådebyggeri; og museumsskibet Gl. Turisten blev nænsomt flyttet fra pladsen på værftet over på blokvognen. Efter en tur ad Skanderborgvej blev den forsigtigt sat ud ved Ry Marina. Nu var den tilbage – og den holdt vand.

Formelt hed den fortsat Line som dengang, Ferskvandsmuseet den 1. september 2001 købte skibet af Holger Østergaard, Solbjerg. I 22 måneder har bådebygger Jørgen Jensen restaureret skibet, således at det i dag fremstår som i 1950-erne. Og nu var tiden kommet til også at få markeret, at den skulle have et nyt navn.

Ceremonien, hvor skibet skulle have et nyt navn, startede kl. 19.00 med at Olaf Møller, Formand for Ferskvandsmuseet, bød velkommen til de over hundrede Ry-borgere – og også mange udenbys – der denne midsommeraften var taget en tur til Ry Havn. ”Den store interesse, der har været omkring projektet, bekræfter os i, at Ferskvandsmuseet gjorde det rigtige, da vi i 2001 besluttede at købe skibet Line af Holger Østergaard. Vi havde fået en erklæring fra Skibsbevaringsfonden om, at det var bevaringsværdigt; og på det grundlag traf vi vores beslutning!”.

Olaf Møller takkede fonde og sponsorer, som tilsammen har ydet over 1 mio. kr. til restaureringen og udstyr af skibet med henblik på formidling af natur og kultur i og ved de ferske vande – set fra vandsiden. Endvidere takkede han Skibslauget, en gruppe på 26 frivillige, som i høj grad har bistået med restaureringen – og som på forhånd har givet tilsagn om også at ville hjælpe til med vedligeholdelsen fremover. Der var en tak til Ry Kommune for at have stillet kajpladsen til rådighed, så Gl. Turisten nu kan indgå i en sammenhæng med de 2 rutebåde og Musikpavillonen.

Direktør Dan Boyter, Pressalit, stod for selve dåben. Ikke ved at knuse en flaske champagne mod skibssiden, da man har valgt at følge den lokale tradition med at døbe skibet Gl. Turisten med en skålfuld af Gudenåens vand. Dan Boyter holdt forinden en kort tale: ”Det har været et stort privilegium at følge med i processen, selv om det ikke altid har været lige nemt. Jeg ser det som en kulturperle, som vi sammen har bragt tilbage til sit rette element, og som nu giver os mulighed for at formidle den historie, den er en del af. Skibet får nu sin plads som en filial af Ferskvandsmuseet. Fremtiden er som fortiden: en sand ambassadør for og formidler på de ferske vande.”

Som afslutning på dåbshøjtideligheden blev der råbt hurra for museumsskibet Gl. Turisten.

Efterfølgende fik Ferskvandsmuseet en gave, en indrammet fartplan fra 1932, som Turisten i sin tid har sejlet efter.

Sponsorer og fonde

Udgiften til restaurering af museumsskibet Gl. Turisten løber op i ca. 1,1 mio. kr. Et tilsvarende beløb er indsamlet ved bidrag fra sponsorer, fonde og enkelte støttebidrag. Pressalit er sponsor sammen med 5 andre lokale erhvervsvirksomheder: Akva Waterbeds, Topas Globetrotter, Fraster, KB EL-teknik og Ry Højskole. Hertil kommer fondsmidler fra Skibsbevaringsfonden, Århus Amts Museumsråd, J.C. Hempels Fond, Farumgaard Fonden, Sparekassen Ry, Geertsen & Olufsen, Familien Hede Nielsens Fond, Tips- og Lottomidler (Friluftsrådet).

 

 

Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English