Ferskvandsmuseets forside

Ferskvandsmuseet
Købmandsgården 1, 8680 Ry
Tlf. 8689 0199
E-mail:fmr@ferskvandsmuseet.dk


ARRANGEMENTSKALENDER


BILLEDER FRA TEMADAGE

Lugte i naturen d. 23. juli 2004:


En liflig blanding af dufte fylder Ferskvandsmuseet på denne temadag om lugte i naturen. I højre side befinder sig en stinksvamp, som pga. sin vederstyggelige stank holdes indelukket i et akvarium.

Den brune "hætte" på stinksvampen indeholder millioner af sporer, der er guf for fluer. Fluerne lokkes til af stanken, jokker rundt i sporerne og spreder dem når de flyver videre. Et lignende trick benyttes af arter af rustsvampe (nederst), der dufter sødt og lokker nektarsøgende insekter til.

Efter en nærkontakt med stinksvampen er det rart at få renset sine næsebor. Det kan f.eks. ske ved at snuse til de citronduftende blade af den særprægede Kalmus, en sivlignende plante, der er almindelig langs Gudenåen.

Minder fra barndommen. Af kaprifoliens blomster kunne vi suge sødt nektar og af rosenkronbladene fremstillede vi parfume.

Mark-Krageklo en klistret og lidt ubehageligt lugtende art - dog intet i sammenligning med dens fætter, Stinkende Krageklo, der lugter af ged!

Græsset Vellugtende Gulaks indeholder, ligesom skovmærke, stoffet cumarin, der giver hø sin karakteristiske lugt.

Stereolup betyder, at to personer kan kigge samtidigt!

Mange smådyr udsender en karakteristisk lugt. Her en løbebille, hvis vammelsøde lugt minder lidt om frugtgrød!

Også tusindben, ørentviste og som her en skolopender lugter.

Et tomt glas - men med en karakteristisk, ikke særlig behagelig lugt, af tørrede svampe. Lugten hænger forbavsende godt ved.

Fotos: Lars Skipper


Vandplanter d. 30. juli 2004:


En klat andemad, små grønne planter, der ofte dækker overfladen af små søer og damme, tages i nærsyn.

Mange vandplanter har hule stængler, med det formål at kunne transportere ilt ned til rødderne.

Blandt disse er åkanderne, her Hvid Åkande, også kaldet Nøkkerose. Åkandens jodstængel kryber på søbunden, hvorfra den sender sine indtil flere meter lange blad- og blomsterstilke op til vandoverfladen. På billedet ses en blomst med en næsten 2 meter lang stilk.

Krebseklo er ikke almindelig, men er ofte totalt dominerende, hvor den forekommer og kan dække en sø fuldstændigt. Om vinteren lever den på bunden af vandet, men i sommerhalvåret dukker den op til overfladen. Arten formerer sig i Danmark kun vegetativt og stort set kun hunplanter forekommer i landet.


Blomsterne omsluttes af et par hylsterblade som en klo, heraf navnet Krebseklo.


Gul åkande dufter som en overmoden banan.


Gifttyde er Danmarks suverænt giftigste plante. Den minder lidt om en lille bjørneklo, eller Kvan (snapsebryggere pas på !) og vokser almindeligt ved bredden af Gudenåen og mange af Søhøjlandets søer.

Blågrønalger (til venstre), kan om sommeren stedvis dække overfladen af bl.a. Mossø med et grønt lag "maling". Kildemos (til højre) er en af de få mosarter, der er tilpasset et liv under vand.

Fotos: Lars Skipper


Dyrestemmer d. 6. august 2004:


Et par CD-afspillere samt en dynge håndbøger udgjorde basisudstyret på denne temadag om dyrestemmer, hvor særprægede, smukke, larmende, uhyggelige og morsomme stemmer blev præsenteret.

Grøn frø er ret almindelig i Søhøjlandet. Den kan høres over en kilometer væk, når den "gnaver sten". Klik på CD-afspilleren og lyt til dens stemme.

Et par landsvaler yngler på museet. De gjorde store øren, da museet pludselig blev fyldt med lydytringer af græshopper, padder, flagermus og fugle.

Flere arter af bugsvømmere, centimeterstore vandtæger, kan synge (stridulere) ligesom græshopperne, hvilket vi havde held til at høre på en af krible-krableturene.
Et til lejligheden indfanget eksemplar af den store grønne græshoppe, vortebider, sang lystigt fra sit syltetøjsglas under udstillingen, og blev krediteret med en frokost i form af en mindre græshoppe, som blev indtaget på få minutter.

Fotos: Lars Skipper


SE OGSÅ BILLEDER FRA:
FLERE TEMADAGE, SVAMPETURE ELLER KRIBLE-KRABLE-TURE

<< TILBAGE
Toppen af siden
 
Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English