Ferskvandsmuseets forside

Ferskvandsmuseet
Købmandsgården 1, 8680 Ry
Tlf. 8689 0199
E-mail:fmr@ferskvandsmuseet.dk


ARRANGEMENTSKALENDER


BILLEDER FRA ØL PÅ ØM 2004


"Øl på Øm" er skudt i gang endnu en gang med middelalderhistorier, boder, mad og øl i stride stømme. Ferskvandsmuseet er repræsenteret med en udstilling af et stort udvalg af livet i og ved de ferske vande.

Vortebideren, en stor grøn græshoppe, er et sikkert hit. Se nærbilleder HER>> og HER>>

En anden publikumsmagnet er iglen. Der er dog kun tale om en harmløs hesteigle og ikke den større blodsugende lægeigle, der har været brugt til åreladning og som har fået en renæssance til bl.a. kosmetiske operationer!

...ikke desto mindre er det kun få, der har mod til at håndtere kræet.

Et par børn fra Middelalderen kigger forbi standen.

Udstillingens største trækplaster var de to store vandkalve, hhv. en han og en hun. Hannen kendes på sugeskiverne på forbenene, som den bruger til at holde fast på hunnen under parringen. Både som larve og som voksen er de blandt de mest glubske vandinsekter og går gerne i lag med bl.a. fiskeyngel og salamandre.

Nej, her er ikke tre, kun to guldsmedelarver. "Larven" øverst i billedet er blot en tom nyskiftet hud fra larven til højre i billedet.

Et lille udvalg af vandtæger. Til venstre ses en rygsvømmer, der ikke er tilfreds med sin skæbne, så den er kravlet op ad vandet og er ved at tørre vingerne, så den kan flyve væk. Længst til højre ses en bugsvømmer, der kan synge (stridulere) ligesom græshopperne. I midten ses den uskyldigt udseende vandrøver, der med sin "snabel" kan stikke værre end en hveps.

Fotos: Lars Skipper


SE OGSÅ BILLEDER FRA: TEMADAGE ELLER KRIBLE-KRABLE-TURE

<< TILBAGE
Toppen af siden
 
Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English