Ferskvandsmuseets forside

Ferskvandsmuseet
Købmandsgården 1, 8680 Ry
Tlf. 8689 0199
E-mail:fmr@ferskvandsmuseet.dk


BESTYRELSE Denne side | BERETNING Ny side | VEDTÆGTER Ny side

 

Ferskvandsmuseums-foreningen

Ferskvandsmuseums-foreningen har ifølge vedtægterne to opgaver.

Dels er det formålet:

  1. At samle en kreds af personer med interesse for Ferskvandsmuseet og dets emne.

  2. At yde Ferskvandsmuseet moralsk, økonomisk og anden støtte.

  3. At virke for indsamling af effekter til Ferskvandsmuseets samlinger.

Dette er opgaver der varetages af enhver støtteforening.

Dels skal den udpege medlemmer til Ferskvandsmuseets bestyrelse foruden det medlem, Ry Kommune kan udpege.

Foranlediget af forslag indsendt i forbindelse med høringsrunden til den første kommuneplan nedsatte Ry Kommune en arbejdsgruppe bestående af borgmester Ejnar Gadegaard, kommunaldirektør Poul Johansen og repræsentanter fra en række lokale foreninger. Gruppen fik til opgave at undersøge mulighederne for at etablere et Ferskvandsmuseum i Ry. I 1983 holdt Foreningen til oprettelse af Ferskvandsmuseet stiftende generalforsamling.

Den 3. maj 1986 åbnede første del af museet. Bygningen blev tegnet af arkitekt Bendt Nielsen, Møllevej, Ry; og den blev opført og skænket af Ry Mesterforening. Da Ferskvandsmuseet blev udvidet i 1991, overgik det til at være en selvejende institution, og Foreningen til oprettelse af Ferskvandsmuseet førtes videre som Ferskvandsmuseums-foreningen.

Foreningen har de sidste år haft mellem 150 og 160 medlemmer. Den udgiver 4 gange årligt "Nyt fra Ferskvandsmuseet". Heri formidles artikler om naturen og kulturen ved og i de ferske vande - ofte med udgangspunkt i projekter udgået fra museet - samt nyt om museets udvikling. Der arrangeres foredrag og ture for foreningens medlemmer. Medlemskontingentet er 60 kr. årligt; og man kan blive medlem ved at henvende sig til kassereren:

Henrik Goldschmidt, Haarbyvej 19 B, 8680 Ry. Tlf.: 8689 0188


Bliv medlem af Ferskvandsmuseumsforeningen   Læs mere

Bestyrelse:
Frede Johannesen, formand
Emborgvej 45, 8680 Ry
tlf.: 8689 8230
e-mail: johannesen.ry@mail.dk
Liselotte Johansson
Skovsbjergvej 12, 8680 Ry
tlf.: 8788 3006
e-mail: lsj@dmu.dk
Olaf Møller, næstformand
Engvej 9, 8680 Ry
tlf.: 8689 8789
e-mail: olaf.moeller@sol.dk
Henrik Goldschmidt, kasserer
Haarbyvej 19 B, 8680 Ry
tlf.: 8689 0188
e-mail: henrik.goldschmidt@mail.dk
Christian Dieperink, sekretær
Hejnæsvej 4, 8680 Ry
tlf.: 8689 8566
e-mail: cd@waterframe.dk
 
 

Generalforsamling:
Der afholdes generalforsamling hvert år i slutningen af februar.


Vedtægter

 

<< TILBAGE

toppen af siden

 

Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English