Pressemeddelelse, den 7. juli 2005

Historiefortælling på Himmelbjerget

I samarbejde med Silkeborg Statsskovdistrikt arrangerer projektet Gode Historier i Søhøjlandet historiefortællinger på Himmelbjerget hver lørdag og søndag - både kl. 13 og kl. 14 - i perioden fra og med lørdag den 9. juli til og med søndag den 21. august.


Under overskriften ”Natur og kultur omkring Himmelbjerget” fortælles f.eks. om, hvornår Himmelbjerget første gang optræder på tryk? Hvordan er det dannet? Hvorfor har Himmelbjerget udviklet sig til dét sted i Søhøjlandet, som måske tiltrækker allerflest gæster?

Man kan bl.a. høre historien om "Himmelbierrig Kold" som kongeligt jagtterræn, udsigtspunkt og stedet for folkemøderne, som St. St. Blicher påbegyndte i 1839.

Forskellige historiefortællere giver sommeren over helt gratis forskellige indfaldsvinkler til forståelsen af Himmelbjergområdet.

Man møder blot op ved den nye turistinformation på P1 ved Himmelbjerget. Så ligger fortællebakken lige bag turistinformationen, og herfra udgår en lille vandretur på under 1 time. På turen sætter historiefortælleren tingene, man ser, ind i den rette sammenhæng.

Turistchef Liselotte Nis-Hanssen fra Ry Turistbureau er den ene af de 2 tovholdere i Gode Historier i Søhøjlandet. Hun fortæller, at ”Himmelbjerget er en af vores vigtigste turistattraktioner, og vi finder det naturligt at fortælle stedets natur- og kulturhistorie til de gæster, som er kommet hertil. Og med den nye turistinformation, som åbnede i maj måned, da skovens stod allerskønnest, er det jo blevet oplagt at koble turistinformation med historiefortælling”.

Projektkoordinator Bendt Nielsen, der er den anden tovholder supplerer: ”Når måske flere hundrede tusinder mennesker hvert år gæster ”Bjerget”, så må der være nogle, som også er nysgerrige efter at vide noget om stedet. Denne nysgerrighed vil vi gerne tilfredsstille ved at fortælle, hvad vi ved. Måske rejses der flere spørgsmål, end der gives svar, men så har vi jo stof at gå i gang med til næste års aktiviteter”.

Statsskovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen udtaler, at ”når Skov- og Naturstyrelsen ved Silkeborg Statsskovdistrikt samarbejder om historiefortællingen, skyldes det ganske enkelt det faktum, at staten ejer store dele af Himmelbjergområdet. Faktisk er den statslige erhvervelse af selve området, hvor tårnet står, en af de gode historier, som man kan høre fortalt. Skov- og Naturstyrelsen arbejder til stadighed på at forbedre mulighederne for at opleve skovene omkring Himmelbjerget, og de seneste år er der opkøbt arealer, ryddet udsigtspunkter og anlagt kilometervis af nye stier”.

Landskabsmalerne havde fra midten af 1800-tallet skildret mange jyske naturområder og solgt malerierne til de rige borgere i de større byer. Nysgerrigheden efter at opleve naturen var i realiteten starten på turismen i Søhøjlandet, og Himmelbjerget var allerede blevet kendt efter at St. St. Blicher begyndte at arrangere folkemøder. Som et eksempel på, hvad de færreste måske ved, så har fremstillingen af Himmelbjergsouvenirs rod hos egnens træskokarle. De var dygtige træsnittere og kunne lave kopier af tårnet m.v., og tjene lidt på turisterne, som var kommet langvejs fra og godt ville have et minde med hjem ”til staden”.

”Så på mange måder har turismen haft fundamentalt de samme værdier i de ca. 165 år, hvor Himmelbjerget har været turistmagneten i Søhøjlandet”, fortæller Liselotte Nis-Hanssen. ”Man kommer fortsat først og fremmest for at se udsigten og nyde landskabet - måske fra tårnets top - lege lidt med sine børn på plænerne, slappe af og købe sig en is, en fadøl eller en souvenir. Eller måske deltage i de børnefestivaler, som turistbureauet begyndte med at arrangere i 2003”.

”Men noget har dog ændret sig”, siger Bendt Nielsen, ”nemlig måden, man ankommer til Himmelbjerget på. Før 1860’erne var der ikke fast rutesejlads fra Silkeborg og Ry, men ville man sejle, måtte man leje en lokal båd. Og toget kom først i begyndelsen af 1870’erne. Indtil da var det til fods, til hest eller i hestevogn, at man kom frem. Man kan godt forestille sig, hvilke fantastiske rejseoplevelser, man fik med hjem at berette om til venner og bekendte efter et besøg i Søhøjlandets vilde natur, hvor man måske også havde været så heldig at møde nogle lokale folk”.

En af de turister, som kom på Himmelbjerget før dampskibet og togets tid var H. C. Andersen. Han beskrev den udsigt, som vi stadig kan nyde således i 1854:

Under os på Julsøs genbobred ligger Dynnersvold; vi ser odden, hvor sagnet melder, at Laven Slot stod. Overtroen øjner endnu guld, og kobberkedler skinner gennem vandet, og rorkarlen, stagende sig frem, tror at han kan høre klangen herfra, idet han støder imod med åren. Her boede én af Jyllands sysselkonger, hvis smukke datter en nat blev bortført af en anden sysselkonge, der med hende foran på hesten jog afsted hen over Sejs hede; det galdt om at nå egene ikke langt fra det nuværende skovfogedhus ved Silkeborg, og stedet kaldes endnu "Nåe-Ege", hvor han i flugten tabte sin hat, hedder stedet Hattenæs; dybet i åen, hvor han ville sætte over, da han blev hårdt forfulgt, og hvor hesten sank med ham, så han druknede, kaldes Kongsdyb. Vi følger sagnets spor; idet vi fra Himmelbjerget fæster øjet mod nordvest og øjner over søer og skove de røde tage af byen Silkeborg.

Nærmere oplysninger om projektet Gode Historier i Søhøjlandet kan man finde på hjemmesiden www.gode-historier.dk, hvor man også kan se, hvem der er historiefortæller på konkrete dage.

Helle Sørensen, Tårnkomiteen, borgmester Jonna Grønver, Ry Kommune, og statsskovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen, kunne på Skovens Dag, den 8. maj, hejse flaget ved åbningen af den nye turristinformation på Himmelbjerget   Den nye turistinformation tager sig smukt ud med skoven i baggrunden - Danmarks måske mindste turistinformation, men højest beliggende!
Flaghejsning
 
Turistinformationen på Himmelbjerget
Foto: Bendt Nielsen
 
Foto: Bendt Nielsen

Historiefortæller Richard Stephen fortæller om ulvejagter ved himmelbjerget på fortællebakken bag turistinformationen.
  Hjejlen har siden 1860'erne trofast fragtet turister til Himmelbjerget.
Richard Stephen   Hjejlen
Foto: Bendt Nielsen
 
Foto: Bendt Nielsen

 

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Turistchef Liselotte Nis-Hanssen
Ry Turistbureau
Klostervej 3
8680 Ry

Tlf.: 86 89 34 22
e-mail: lnh@visitry.com

Projektkoordinator Bendt Nielsen
Søhøjlandets Økomuseum
Bakkelyvej 2
8680 Ry

Tlf.: 86 89 02 22
e-mail: bn@ecomuseum.dk


 

<< TILBAGE


Toppen af siden

FLERE NYHEDER >>