Skovens Dag den 8. maj 2005

Skovens Dag 2005 blev et stort anlagt samarbejdsprojekt, som strakte sig over en væsentlig del af kerneområdet i Søhøjlandet – fra De Små Fisk over Slåensø, Åsen, Knøsen, Sletten/Æblegården og Bøgedalsvej til Himmelbjerget.

Der var anslået 1500 forskellige mennesker, som nød de mange aktiviteter, som var planlagt forskellige steder og som fremgik af annoncen. Annoncen blev til ved hjælp fra Silkeborg, Them, og Ry Kommuner. Det fremgår af annoncen, hvem der i øvrigt var involveret i arrangementet med aktiviteter og/eller som arrangører.

Annonce vedr. Skovens Dag 2005
Klik på billedet for at se en større pfd-version

Ved den efterfølgende evaluering af Skovens Dag var arrangørerne enige om, at det store planlægningsarbejde var lykkedes. Og at trods det kolde og undertiden regnfulde vejr var besøgstallet som helhed meget flot.

Søhøjlandets Økomuseum var sammen med Ry Turistbureau hovedaktører på Himmelbjerget og ved åbningen af et nyt H. C. Andersen Spor fra Himmelbjerget til Åsen ved Slåensø. I denne del af det samlede arrangement bidrog også Gl. Rye Mølle og Træskomuseum, Ferskvandsmuseet, Øm Kloster Museum, Foreningen Ejer Baunehøjs Venner, Søhøjlandets Egnsspil, Ry Fortællekreds og Gode Historier i Søhøjlandet. Billederne nedenfor handler om denne del af arrangementet.

Som noget nyt var private virksomheder og andre involveret som sponsorer af aktiviteter og transport på økomuseets og turistbureauets aktiviteter. Pressalit Group A/S, Rejsebureaet Topas og KulturSamvirket i Ry havde bidraget økonomisk. Det takker vi for, da det muliggjorde gratis deltagelse i arrangementerne for publikum.

Pressalit Group A/S Topas Adventure Travel KulturSamvirket i Ry

 

Ry Turistbureau og økomuseet benyttede Skovens Dag til at indvie et par blivende aktiviteter.

Turistinformation på Himmelbjerget

Den nye turistinformation på Himmelbjerget er blevet til i et samarbejde mellem Silkeborg Statsskovdistrikt, Tårnkomiteen og Ry Kommune. Tovholder har været Ry Turistbureau, og Søhøjlandets Økomuseum har virket som konsulent på projektet. Foruden selve turistinformationen er der i skoven bag den charmerende hytte indrettet en ”fortællebakke”, som i fremtiden vil være udgangspunkt for guidede ture under projektet Gode Historier i Søhøjlandet.

Se pressemeddelelsen om indretning af turistinformation på Himmelbjerget her >> Word-dokument

 

Det lille hus ved Himmelbjergets p-plads var tidligere parkeringsvagtens opholdsted   Skov- og Naturstyrelsens arkitekt Bo Fischer foran huset
Turistinformation på Himmelbjerget
 
Bo Fischer
Foto: Bendt Nielsen
 
Foto: Bendt Nielsen

Husets indre måtte have lidt forandring inden turisterne kunne serviceres
  … bl.a. nyt møblement
Turistinformationen før   Turistinformationen før
Foto: Bendt Nielsen
 
Foto: Bendt Nielsen

Tømrer Egon Larsen fra Alling har stået for fremstillingen af ekspeditionsskranken
  Nye reoler måtte op til turist-brochurerne
Ny skranke   Nye reoler
Foto: Bendt Nielsen
 
Foto: Bendt Nielsen

Nye telefonforbindelser kom i jorden, Bjarne Bjerregård fra Silkeborg Statsskov-distrikt får styr på udendørs borde og bænke
  Historiefortællerne fra Gode Historier i Søhøjlandet holder kompetanceudviklingstur til den kommende turistinformation
Nye telefonforbindelser   Historiefortællere
Foto: Bendt Nielsen
 
Foto: Bendt Nielsen

… og fortællerne ruster sig til sommerens aktiviteter ved Himmelbjerget
  På Skovens Dag den 8. maj fandt den officielle indvielse sted
Historiefortællere   Officiel indvielse
Foto: Bendt Nielsen
 
Foto: Bendt Nielsen

Helle Sørensen, Tårnkomiteen, borgmester Jonna Grønver, Ry Kommune og skovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen, Silkeborg Statsskovdistrikt, har i fællesskab redet trådene ud og fik vist flaget sammen.
  Kvartetten Dot.note sang H. C. Andersen på plænen.
Helle Sørensen, Tårnkomiteen, borgmester Jonna Grønver, Ry Kommune og skovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen, Silkeborg Statsskovdistrikt   Dot.note
Foto: Bendt Nielsen
 
Foto: Bendt Nielsen

Turisterne for sæson 2005 er nu ankommet til Himmelbjerget
  … og turistinformationen er velbesøgt!
Turistinformationen   Turistinformationen
Foto: Bendt Nielsen
 
Foto: Bendt Nielsen

Historiefortæller Richard Stephen beretter om kongens ulvejagter
 
… hvor statsskovriderens hirsch-fänger denne gang er genstand for beundring
Richard Stephen   hirsch-fänger
Foto: Bendt Nielsen
 
Foto: Bendt Nielsen
Turisterne kommer bl.a. med bådene fra Ry  
… eller fra Silkeborg – som de har gjort siden Himmelbjerget blev kendt i 1800-tallet.
Turisten Ry   Hjejlen
Foto: Bendt Nielsen
 
Foto: Bendt Nielsen

 

H. C. Andersen Spor

I samarbejde med Fonden Fyntour og Østdansk Turisme er der på eksisterende stier mellem Åsen og Himmelbjerget afmærket et særligt eventyrspor. Sporet forbinder H. C. Andersen Bænken på Himmelbjerget med H. C. Andersen Bænken på Åsen. H. C. Andersen var faktisk på egnen i midten af 1800-tallet, hvor han besøgte sin ven Michael Drewsen fra papirfabrikken i Silkeborg – og derfor var det også naturligt at lade Andersen og Drewsen åbne det ny-afmærkede spor. Også H. C. Andersen sporet vil fremover være udgangspunkt for vandringer og fortællinger under projektet Gode Historier i Søhøjlandet.

Se pressemeddelelsen om H. C. Andersen Sporet her >>

 

Historiefortæller Richard Stephen afmærker
H. C. Andersen Sporet forud for Skovens Dag
  H. C. Andersen og Michael Drewsen fra Søhøjlandets Egnsspil klipper snoren på Skovens Dag
Richard Stephen   H. C. Andersen og Michael Drewsen
Foto: Bendt Nielsen
 
Foto: Viggo Rasmussen

Ved H. C. Andersen bænken på Åsen navngav H. C. Andersen i 1850’erne det kuperede landskab ”Andersens Højland”
  Den dag i dag vidner H. C. Andersen bænken om begivenheden.
Ved H. C. Andersen bænken   Ved H. C. Andersen bænken
Foto: Bendt Nielsen
 
Foto: Bendt Nielsen
Halfdan fra Ry Fortællekreds var en af flere eventyrfortællere, som fortalte H. C. Andersen eventyr på Skovens Dag.  
Midt på H. C. Andersen Sporet holdt Ry Kommunes museer til, og man kunne her bl.a. se et udstoppet eksemplar af den sorte stork, som ynglede i området på H. C. Andersens tid.
Halfdan, Ry Fortællekreds   Udstoppet eksemplar af den sorte stork
Foto: Bendt Nielsen
 
Foto: Bendt Nielsen

 

Projekt Bjergbestigning i Søhøjlandet

Også på Skovens Dag fik et nyt projektforslag lov til at se dagens lys. Projekt ”Bjergbestigning i Søhøjlandet” bygger på nordmanden Roger Pihls bøger om de danske højfjelde på mere end 100 meter over havet. Foreningen Ejer Baunehøjs Venner og Søhøjlandets Økomuseum arbejder på at etablere økonomi til projektet. Tanken er at udpege en række vandreruter til højtliggende udsigtspunkter i Søhøjlandet. Ved hjælp af Internettet kan man holde styr på sine vandreture og de højdemeter, man samler sammen efterhånden. Når man har samlet tilstrækkeligt med højdemeter kan man få et diplom – underskrevet af selveste fjeldkongen af Danmark, Roger Piil.

Roger Pihls seneste bog hedder ”Guide til Danmarks Bjerge”. Du kan se anmeldelser af bogen her. www.introite.dk/bjerge/anmeldelser.htm. Bogen kan købes hos boghandlerne og på Ry Turistbureau samt i turistinformationen på Himmelbjerget.

Se pressemeddelelse om lanceringen af projekt bjergbestigning på Skovens Dag her >>

 

Fjeldkongen af Danmark, Roger Pihl, fortæller hvor stor afstanden skal være mellem to toppe, før man kan tale om en bakkekam.   Roger Pihl og projektkoordinator Bendt Nielsen, Søhøjlandets Økomuseum, ruster sig til bestigning af Danmarks Højeste naturlige punkt, Møllehøj, der ligger i betragtelig afstand fra Ejer Baunehøj
Roger Pihl   Roger Pihl og Bendt Nielsen
Foto: Bendt Nielsen
 
Foto: Liselotte Nis-Hanssen

På Skovens Dag prøvede en gruppe bjerg-bestigere kræfter med turen fra Åsen til Himmelbjerget
  … hvor der er indlagt ikke færre end 4 toppe på mere end 100 meter over havet.
Bjergbestigere på vej fra Åsen til Himmelbjerget   Bjergbestigere på vej fra Åsen til Himmelbjerget
Foto: Bendt Nielsen
 
Foto: Bendt Nielsen
Inden bestigningen af selve himmelbjerget var der basecamp  
… hvor Lene Mollerup fra Øm Kloster Museum udskænkede drikke, så bjergbestigerne genvandt troen på at kunne gennemføre til Himmelbjergets top
Basecamp!   Basecamp!
Foto: Viggo Rasmussen
 
Foto: Bendt Nielsen


 

<< TILBAGE


Toppen af siden

FLERE NYHEDER >>