Indvielse af tavler i Them Kommune 12. oktober 2004

Projektet ”Basisinformation i Them Kommune” handler om at få den sidst-tilsluttede kommune integreret i informationsarbejdet. Den 12. oktober i efterårsferien kunne der således ske indvielse af en ny generel informationstavle om økomuseets aktiviteter. Tavlen, der var ophængt på Bryrup Turistbureau, blev afsløret af borgmester Torben Hansen, Them Kommune, skovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen, Silkeborg Statsskovdistrikt og fondsbestyrelsens formand Helle Reinholdt, Skanderborg Museum. Efter afsløringen af tavlen, som også kan findes i Them, Brædstrup, Ry og Skanderborg, bød Them Kommune på tur med veterantoget og kaffe på Vrads Station.

I efterårsferien blev der etableret en særlig række historiefortællinger i Them Kommune. Der var således mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med den nye geografi i økomuseets arbejdsområde.
 
Indvielsen fandt sted i flot solskinsvejr i efterårsferien
Borgmester Torben Hansen, Them Kommune

Foto: Bendt Nielsen

Foto: Bendt Nielsen
Statsskovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen, Silkeborg Statsskovdistrikt

Museumsinspektør Helle Reinholdt, Skanderborg Museum er formand for Fonden Søhøjlandets Økomuseum

Foto:  Bendt Nielsen
Foto: Bendt Nielsen
Tildækningen over tavlen fjernes

Veterantoget venter i Bryrup

Foto: Bendt Nielsen

Foto: Bendt Nielsen

Undervejs snakkes

Vigtige spørgsmål afklares kommuner imellem …

Foto: Bendt Nielsen

Foto: Bendt Nielsen
… og landskabet nydes …

… mens toget langsomt nærmer sig.

Foto: Bendt Nielsen

Foto: Bendt Nielsen

Et kig i førerhuset

Kaffen venter på stationen

Foto: Bendt Nielsen

Foto: Bendt Nielsen

I de hyggelige rammer på Vrads Station nydes en kop eftermiddagskaffe, inden turen går tilbage til Bryrup.

Foto: Bendt Nielsen

Foto: Bendt Nielsen

Foto: Bendt Nielsen

Foto: Bendt Nielsen

Skovfoged Anders Søsted, Silkeborg Statsskov-distrikt, var en af de historiefortællere, som var på banen i Them Kommune i efterårsferien. Han berettede bl.a. om naturskovs-strategien.

Det er godt at have stedkendte folk med i naturskoven ved Velling Koller.

Foto: Bendt Nielsen

Foto: Bendt Nielsen

Anders Søsted fortalte bl.a. om, hvorfor skovens kæmper får lov til uden menneskelig indgriben at falde omkuld og hensmuldre på skovbunden.
Foto: Bendt Nielsen

 

<< TILBAGE

Toppen af siden

FLERE NYHEDER >>