Søhøjlandets Økomuseum


Indvielse af sti og udstillinger 21. juni 2004

Stien fra Gl. Rye til Klostermølle og de færdige dele af udstillingerne på Klostermølle og i Dørup blev meget festligt indviet den 21. juni 2004 med en række indbudte gæster fra de bevilgende og samarbejdende myndigheder og bidragydere til det faglige indhold og praktiske arbejde.

Ved indvielsen kunne man bl.a. opleve, at miljøminister Hans Chr. Schmidt amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen, Vejle Amt, næstformand Bent Mikkelsen, Udvalget for Miljø og Trafik, Århus Amt, borgmester Jonna Grønver, Ry Kommune, viceborgmester Helle Richelieu, Brædstrup Kommune og bestyrelsesmedlem Ove Gasbjerg, Friluftsrådet, som et kuriosum fik hilst på to kongelige embedsmænd fra begyndelsen af 1700-tallet, som var udsendt på opmålingsarbejde i Gudenåen.

Derpå afslørede "de officielle gæster" en informationstavle ved Salten Å, hvor der også er opført en ny sti-bro.


De indbudte gæster forsamles ved det nyrenoverede "madpakkerum" ved Klostermølle
Statsskovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen dirigerede dagen – her fordeles man i busser.

Foto: Leif Møller

Foto:  Bendt Nielsen
Efter en rundtur i området, hvor den nye sti fra Gl. Rye til Klostermølle forløber, blev der gjort holdt ved Salten Å, hvor et par mænd var på arbejde.

Påklædningen og fartøjet – et knobskib – lod ane, at der nok var tale om folk fra tidligere tider. Det var dog direktørerne Lars og Henrik Brunsø fra Akva Waterbeds i Ry – i forvejen en slags eksperter i det våde element.

Foto:  Bendt Nielsen

Foto: Bendt Nielsen
Skipper Gylliam opmålte i 1700-tallets begyndelse Gudenåen for kongen. Kongen håbede at kunne etablere en pramdrift på Gudenåen.

Skipper Gylliam kunne ikke sejle længere op ad Salten Å end til Rye Bro, hvorefter vandstanden var for lav til de knobskibe, som han havde til brug for sin opmåling. Også i dag er her en bro – en helt ny sti-bro, hvor man i mange hundreder af år må have krydset Salten Å.

Foto: Leif Møller

Foto: Leif Møller

I dagens anledning gik opmålerne i land og assisterede ved afsløringen af en ny information.

Niels Bundgaard dirigerede igen slagets gang, da Hans Chr. Schmidt, Otto Herskind Jørgensen, Bent Mikkelsen, Jonna Grønver, Helle Richelieu og Ove Gasbjerg symbolsk udvidede det gode sam-arbejde til også at omfatte afsløringen af en informationstavle.

Foto: Leif Møller

Foto: Bendt Nielsen
Det er lidt usædvanligt at ophænge gamle egepæle i landskabet …

… men forklaringen kom fra økomuseets projekt-koordinator Bendt Nielsen, som fortalte, at pælene var dukket op ved etableringen af den nye bro. Silkeborg Museums dateringer viste, at de ældste var fra 1500-tallet.

Foto: Leif Møller

Foto: Leif Møller

En lille spadseretur blev det til på den gamle møllevej til Klostermølle langs munkenes kanal

Selskabet anføres af Otto Herskind Jørgensen i samtale med Lars Brunsø

Foto: Leif Møller

Foto: Leif Møller

Ved Klostermølle var talerstolen sat op …

… og Niels Bundgaard holdt styr på talerækken

Foto: Leif Møller

Foto: Bendt Nielsen
Miljøminister Hans Chr. Schmidt

Amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen,
Vejle Amt

Foto: Bendt Nielsen

Foto: Bendt Nielsen

Næstformand Bent Mikkelsen,
Udvalget for Miljø og Trafik, Århus Amt
Borgmester Jonna Grønver, Ry Kommune

Foto: Bendt Nielsen

Foto: Bendt Nielsen

Viceborgmester Helle Richelieu,
Brædstrup Kommune
Bestyrelsesmedlem Ove Gasbjerg, Friluftsrådet

Foto: Bendt Nielsen

Foto: Bendt Nielsen

 
I smedjen på Klostermølle lærte man at smede mens jernet er varmt. Læremester var smed Aage Nielsen.
Foto: Bendt Nielsen

LUK VINDUET