Formidlingen af Søhøjlandets natur- og kulturhistorie styrket

Fondsdannelsen er nu en realitet
Bestyrelsen for fonden Søhøjlandets Økomuseum holdt sit første møde på Klostermølle den 29. januar 2004. Her overtog bestyrelsen formelt ”roret” fra det løse netværksarbejde, som tog sin begyndelse for 6-7 år siden. Fondsbestyrelsen er nu klar til at smøge ærmerne op og kaste sig over de mange udfordringer som ligger forude. Fondens formål er at:
  • formidle natur og kultur primært i det historiske Skanderborg Amt.
  • indgå i og tilskynde til samarbejde mellem myndigheder, enkeltpersoner, institutioner og foreninger.
  • udvikle og realisere fælles projekter på tværs af institutioner, administrative grænser og myndighedsniveauer.
  • bidrage til regional og lokal erhvervsfremme og turismeudvikling på et bæredygtigt grundlag.

Kort sagt: At arbejde for formidling af Søhøjlandets natur- og kulturhistoriske kvaliteter på et regionalt niveau. Foreløbig har følgende kommuner tilsluttet sig samarbejdet: Brædstrup Kommune, Ry Kommune, Skanderborg Kommune og Them Kommune. Økomuseets aktiviteter vil finde sted i de samarbejdende kommuner.

Følgende er udpeget til bestyrelsen:
Museumsinspektør Helle Reinholdt, Skanderborg Museum (formand)
– udpeget af et statsanerkendt museum

Forstfuldmægtig Ole Juul Andersen, Silkeborg Statsskovdistrikt (næstformand)
– udpeget af Klostermølle Naturcenter

Erhvervschef Robert Pedersen, Skanderborg Erhvervs- og Turistråd
– udpeget af områdets turistbureauer

Museumsinspektør Bo Gregersen, Øm Kloster Museum
– udpeget af ikke-statsanerkendte museer, områdets besøgsmål og attraktioner

Personale
Fondsbestyrelsen har ansat turistchef Liselotte Nis-Hanssen som sekretær for bestyrelsen, landskabsarkitekt Bendt Nielsen som projektkoordinator og økonom Søren Ladegaard som webmaster.

Opgaver i gang
Ved dannelsen af fonden blev en række igangværende projekter overdraget fra det tidligere løse netværksarbejde til fondsbestyrelsen:

1. Udstilling på Klostermølle
2. Udstilling i Dørup
3. Formidling af stiforbindelse fra Gl. Rye til Klostermølle
4. Folder om Jylland På Tværs og hjemmesiden www.jylland-paa-tvaers.dk
5. Hjemmesiden www.ecomuseum.dk
6. Projektet ”Den Gode Historie” / ”Historier i Søhøjlandet”, www.gode-historier.dk

Opgaver på vej
En række projekter var ved fondsdannelsen under etablering, idet der er ansøgninger, som kan føre til, at disse projekter vil blive etableret i nær fremtid.

1. Et temaprojekt om oplevelser og tilgængelighed i de samarbejdende kommuner
2. Inddragelse af Them Kommune i Søhøjlandets Økomuseum - fremstilling af basis-information
3. Videreudvikling af projektet Historier i Søhøjlandet

Sekretariatsadresse
Fonden Søhøjlandets Økomuseum vil fremover have adressen:

Sekretariatet for Fonden Søhøjlandets Økomuseum
v. sekretær Liselotte Nis-Hanssen
Ry Turistbureau
Klostervej 3
8680 Ry

Tlf.: 86 89 34 22

 

<< TILBAGE

Toppen af siden

FLERE NYHEDER >>