Bogen "Historier i Søhøjlandet" kan nu ses på internettet.

 

Bogen blev skrevet i 2001 som en fællesfortælling om natur- og kulturhistorie i Ry, Skanderborg og Brædstrup Kommuner. Disse kommuner, som ligger centralt i Søhøjlandet har siden 1100-tallet og frem til 1767 haft den samme administrative historie - først som klostergods under katolske munke- og nonne-ordener og fra reformationen som krongods under Skanderborg Slot.

Men bogen omhandler mere end disse perioder. Overalt i landskabet er der spor, som fortæller om naturens kræfter og om menneskets udnyttelse af naturen til forskellige tider. Søhøjlandet vrimler med endnu ikke fortalte historier, og derfor er bogen også en udfordring til den offentlige planlægning.

  
Historiefortællingen kan blive et meget væsentligt element i Søhøjlandets fremtid som bosætningsområde og som et område, der er spændende at besøge. Og ikke blot i de tre nævnte kommuner - flere tilstødende kommuner har andel i den fælles fortælling. 

Bogen kan ses på ecomuseum.dk/historier/indledning.htm

Hvis du ønsker at eje bogen, koster den 79 Kr., og den kan fortsat købes hos de tre turistbureauer eller hos de muséer, der er med i økomuseumssamarbejdet: Skanderborg Museum, Øm Kloster Museum, Ferskvandsmuseet eller Gl.Rye Mølle og Træskomuseum. Du kan også få den tilsendt ved at indbetale 100 Kr. på konto nr: 3679- 3679045245 (Ry Turistbureau).

Supplerende til bogen er der opstillet informationstavler i landskabet, og der arbejdes på at gøre endnu "gemte spor" tilgængelige. En vigtig del af sammenhængen er opbygningen af et korps af engagerede fortællere, som er klar til at rykke ud og fortælle historier. Se www.gode-historier.dk