Visioner i Søhøjlandet

  

Søhøjlandets Økomuseum har i mere end 6 år arbejdet på at etablere formidling om Søhøjlandets landskabelige kvaliteter - herunder natur- og kulturhistorien.

Landskabsarkitekt Bendt Nielsen, der er projektkonsulent i Søhøjlandets Økomuseum, fortæller, at hæftet opsummerer gennem en række eksempler nogle af de projekter, som har været i spil, er i gang med at blive realiseret eller søges realiseret i den nærmeste fremtid.

Baggrunden for udarbejdelsen af hæftet er bl.a. et brev fra miljøminister Hans Chr. Schmidt den 22. maj 2003 til borgmestrene i Brædstrup, Ry og Skanderborg.

I dette brev anføres:


"Søhøjlandet har absolut kvaliteterne til at indgå i de fortsatte overvejelser om etablering af nationalparker. Søhøjlandet er således ikke udelukket fra at blive nationalpark, fordi det ikke bliver udpeget som pilotprojekt. Jeg finder det positivt, hvis I selv i den mellemliggende periode viderefører Jeres indsats i området".

Dette hæfte er et bud på, hvordan man kan arbejde med visioner, hvor kulturmiljøerne spiller en væsentlig rolle, og hvor frivillighed er udgangspunktet i projektarbejdet.

Tilskyndet af ministerens brev vil hæftet fremover blive brugt som et vigtigt redskab i dialogen med politikere, land- og skovbrug og beboere. Hæftet vil også blive anvendt i de sammenhænge, hvor Søhøjlandets Økomuseum er med som f.eks. på seminarer og i dialog med områdets virksomheder.

Takket være økonomisk støtte fra turistbureauerne i Brædstrup, Ry og Skanderborg har det været muligt at få hæftet trykt i et oplag på 1.000 stk.

Hæftet kan - så længe oplaget rækker - rekvireres på Ry Turistbureau.
Du kan også downloade den HER >>
Du kan også se en internet-version af hæftet HER >>

Yderligere oplysninger:

Turistchef Liselotte Nis Hanssen
Ry Turistbureau
Klostervej 3
DK-8680 Ry
tlf. 8689 34 22
info@ecomuseum.dk
Projektkonsulent Bendt Nielsen
Søhøjlandets Økomuseum
Bakkelyvej 2
DK-8680 Ry
tlf. 8689 0222
bn@ecomuseum.dk