Ny folder om Historier i Søhøjlandet
 

  

– aktiv natur- og kulturformidling 2003

Ry Turistbureau og Søhøjlandets Økomuseum har netop sendt en ny folder på gaden. Folderen er en kalender over guidede arrangementer, hvor man kan få en oplevelse med natur- eller kulturhistorisk indhold – eller måske blot en tur i landskabet.

”Der er tale om en opsummering af kendte tilbud, som er suppleret med flere nye tilbud”, beretter turistchef Liselotte Nis-Hanssen. ”Historiefortællerne har lagt sig i selen for at få beskrevet turene inden folderens deadline, og der er kommet en særdeles nydelig buket ud af det”.

Landskabsarkitekt Bendt Nielsen, der er projektkonsulent i Søhøjlandets Økomuseum fortæller, at folderen også rummer et kort, som angiver, hvor økomuseets informationstavler står, og hvor de afmærkede cykel- og vandreruter i bl.a. Ry, Skanderborg og Brædstrup Kommuner er beliggende. ”På den måde henvender folderen sig også til folk, som på egen hånd ønsker at finde rundt i det spændende kulturlandskab”.

 

Turistbureauet og økomuseet er af ”Destination 21” udvalgt til sammen med 3 andre destinationer i Danmark – Møn, Odsherred og Toppen af Danmark – at udvikle et turistprodukt om ”Den Gode Historie”. Folderen om ”Historier i Søhøjlandet” opfattes som første skridt. De næste par år skal der evalueres og tilbudene skal forbedres. ”Da turene også skal være økonomisk bæredygtige indføres på forskellig vis brugerbetaling, men der er også gratis ture imellem”, fortæller Bendt Nielsen.

Fra Turistbureauets guidede havneture 2002
Fra Turistbureauets guidede havneture 2002

Der er oplistet ca. 60 forskellige muligheder for at deltage i arrangementer i perioden fra maj til september, og da flere arrangementer gentages er der mere end 100 tilbud gennem sæsonen. Det er dog ikke kun de kalendersatte ture, som skal udbydes. Sideløbende opbygges et korps af turledere/guider, som kan træde til, når der er brug for det. Det er håbet, at turistbranchen og private vil tage projektet til sig og kontakte turistbureauet, hvis man har lyst til en tur mod betaling. ”At bestille en turleder/guide for en gruppe vil ofte ikke være dyrere end en tur i biografen”, fortæller Liselotte Nis-Hanssen. ”Allerede nu får vi henvendelser fra f.eks. virksomheder og familie-fester, som gerne vil krydre samværet med en god historie fortalt på det rigtige sted i landskabet”.

Den nye folder er finansieret af Østjyllands Turistudviklingsfond, turistbureauerne i Ry, Skanderborg og Brædstrup, Ry Kommune, Kultursamvirket i Ry, Grøn guide i Ry, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet.

Folderen kan bl.a. findes på turistbureauerne i Ry, Skanderborg og Brædstrup eller på de institutioner, som medvirker i Søhøjlandets Økomuseum: Ferskvandsmuseet, Gl. Rye Mølle og Træskomuseum, Øm Kloster Museum, Skanderborg Museum, Klostermølle Naturcenter.

Folderen kan også rekvireres hos Ry Turistbureau: info@visitry.com


Yderligere oplysninger:
 

Turistchef Liselotte Nis-Hanssen    
Ry Turistbureau
Klostervej 3
DK-8680 Ry
Tlf. 8689 3422
info@ecomuseum.dk
Projektkonsulent Bendt Nielsen
Søhøjlandets Økomuseum
Bakkelyvej 2
DK-8680 Ry
Ttlf. 8689 0222
bn@ecomuseum.dk