Ny bro over Salten Å

Som et led i etableringen af en vandresti fra Gl.Rye Mølle til Klostermølle, er der nu opført en ny bro over Salten Å. Broen er et delelement i det "store" projekt. Stierne i Ry Kommune er på plads, mens de sidste dele i Brædstrup Kommune forventes udført senere i 2003.

Der har tidligere stået en bro på stedet. Den var ifølge de oplysninger, vi kunne finde, sandsynligvis fra omkring år 1900. Den var konstrueret på en sjov måde af gamle jernbaneskinner. Den blev under krigen afløst af betonbroen ved siden af, fordi tyskerne havde brug for at transportere blokvogne med forskellige tunge emner til flyvepladsen fra Ry Station. Flere af de små træsommerhuse i området stammer ligeledes fra besættelsestiden og indgik i flyvepladsens samlede anlæg.

Den gamle "Rye Bro" faldt nærmest fra hinanden for nogle år siden, og blev derfor fjernet af sikkerhedsmæssige grunde sidste år. Bl.a. derfor fremskyndte vi etableringen af den nye bro, fordi det er usikkert for fodgængere og cyklister at benytte asfaltvejen over betonbroen.

Stiprojektet inkl. bro finansieres af Århus og Vejle Amter, Ry og Brædstrup Kommuner.

Initiativtager er Søhøjlandets Økomuseum, som på den måde får etableret et meget spændende formidlingsforløb gennem det varierede landskab.

Der blev tale om en træbro, fordi den fremover kun skal bære rekreativ trafik, og en bro af træ passer bedre ind i den omgivende natur.

At der har været en træbro på stedet tidligere, fik vi vished for, da de sidste rester af den gamle bro blev trukket op af å-bunden lige før jul. Der fulgte en del gamle træpæle med op. De ligger faktisk endnu i jordbunkerne dernede, men de skal samles fra og kigges nærmere på. Måske bærer nogle af dem præg af at være meget gamle, og museerne finder det interessant evt. at få træprøver dateret for at se, hvorlænge der har været bro på stedet. Færdslen i Søhøjlandet har jo i høj grad været dirigeret af søer og åer.

     Foto: Bendt Nielsen
   
   Foto: Bendt Nielsen
    
  Foto: Bendt Nielsen

Til toppen af siden


<< TILBAGE
 

FLERE NYHEDER >>