Besøg fra Japan

Pressemeddelelse, den 24. juli 2000

Søhøjlandets Økomuseum havde i weekenden besøg fra Japan. En gruppe på 10 personer havde tilbagelagt den lange tur fra Japan til Skandinavien for at studere nordiske eksempler på økomuseer.

I Japan har man 9 økomuseer - og planer om at oprette mere end 20 projekter på ministerielt initiativ. Derfor vil man gerne undersøge andre projekter grundigt, så man får det bedste udgangspunkt.

De japanske gæster noterede flittigt om alt, hvad de fik vist. Her om Gl. Rye Mølle, som lod vingerne dreje i tordenbrisen. Foto: Bendt Nielsen. Den japanske delegation havde fattet interesse for Søhøjlandets Økomuseum via Internettet, hvor økomuseet har sin egen hjemmeside. Derfor var gæsterne godt forberedte, og kendte meget til Søhøjlandet, allerede inden de blev budt velkommen på Ry Rådhus af viceborgmester Hanne Winterberg.

Repræsentanter for Søhøjlandets Økomuseum viste bl.a. de forskellige besøgsmål inden for samarbejdet - Øm Kloster Museum, Gl.Rye Mølle og Træskomuseum, Klostermølle Naturcenter og Ferskvandsmuseet. Da Skanderborg Museum p.t. er under omforandring måtte gæsterne "nøjes" med en tur i Dyrehaven, på slotsbanken og i kulturhuset. I kulturhuset så man bl.a. økomuseets vandreudstilling. Endvidere blev turen lagt forbi Dørup Hestestald, hvor økomuseet i samarbejde med Vejle Amt håber at kunne rejse midler til fornyelse af udstillingen dér.

De japanske gæster gik med stor iver op de ting, som de så. Der blev stillet mange spørgsmål, og foruden detaljerne i udstillingerne, og kulturlandskabet kom man rundt om bl.a. Grundtvig, højskoletanken og danske traditioner for demokrati og foreningsdannelse. Forhold som Søhøjlandets Økomuseum bygger på i kraft af bl.a. museumsforeninger og turistforeninger i "baglandet".

Også middelalderarrangementerne i Gl. Rye sidste år, hvor økomuseet afholdt marked og pilgrimsvandringer, kendte japanerne fra Internettet. Her havde økomuseet dannet en forening til at gennemføre arrangementerne, og de japanske gæster spurgte til økonomien, sponsoraterne af både penge og "naturalier" og den frivillige deltagelse.

Foto: Bendt Nielsen
Foto: Bendt Nielsen Lørdagens ekskursion afsluttedes med et besøg på Himmelbjerget inden aftensmaden på Boes Kaffestue. Søndag formiddag var der opsamlingsmøde på japanernes hotel i Silkeborg, inden turen på fornøjelig og økomuseal vis gik tilbage til Ry med veterantog - sponsoreret af Ry Turistbureau.

Derpå tog de japanske gæster videre til Vestjyllands Økomuseum i Skjern-Egvad for videre studier af danske økomuseer.

De japanske gæster blev udstyret med hver en lille souvenir. Et par miniature træsko fra Gl.Rye Mølle og Træskomuseum. På bagsiden havde museets medarbejder udført en lille indgravering: Adressen på økomuseets hjemmeside: www.ecomuseum.dk.

Økomuseets repræsentanter fik mange tilbagemeldinger under weekendens aktiviteter. "Vi skal bl.a. blive bedre til at se kvaliteten i vores eget projekt" udtaler Anders Jørgensen, der er medlem af økomuseets styregruppe. "Den japanske delegations begejstring viste os, at vi har gang i et værdifuldt projekt, som vi skal udvikle rigtigt og positivt. Vores kultur og traditioner er oplevelsesværdige for folk udefra. Det ser man rigtigt, når man har besøg af personer med en anderledes baggrund."