Forståelsesramme for Søhøjlandets Økomuseum


VISION OG MÅL | MÅL FOR SAMARBEJDET | BAGGRUND OG IDÉOPLÆG

BESTYRELSE | ØKOMUSEUMSRÅD | VEDTÆGTER


Økonomi

Brædstrup, Ry, Skanderborg og Them kommuner bevilliger et årligt driftstilskud pr. indbygger til Søhøjlandets Økomuseum til drift af sekretariatsvirksomheden.

De konkrete projekter udføres i kraft af økonomiske bevillinger fra Vejle Amt, Århus Amt, Ry Kommune, Skanderborg Kommune, Brædstrup Kommune, Them Kommune og Friluftsrådet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet, Indenrigsministeriets Landdistriktspulje, EU-midler m.fl. Der er gennemført projekter for amter, kommuner og Silkeborg Statsskovdistrikt for ca. 5 mio. kr. Hertil kommer de tilskud, de medvirkende institutioner selv har modtaget samt konkrete tilskud til arrangementer og levendegørelsesaktiviteter.

Indsatsen i økomuseet leveres bl.a. af personalet i de institutioner, som er medlemmer af økomuseumsrådet. Til konkrete arrangementer trækkes der på et stort antal frivillige - til middelaldermarkedet i Gl. Rye i 1999 vurderes, at der var involveret op mod 225 frivillige.

 

<< TILBAGE

 

Til toppen af siden