FORSIDEN      ENGLISH

Økonomi

Århus Amts Erhvervsafdeling og Skanderborg, Brædstrup og Ry kommuner har positivt taget stilling til idéoplægget og bevilget driftstilskud til sekretariats-arbejde.

De konkrete projekter udføres i kraft af økonomiske bevillinger fra Århus Amt, Ry Kommune, Skanderborg Kommune, Brædstrup Kommune og Friluftsrådet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet, Indenrigsministeriets Landdistriktspulje m.fl. På konsulentbasis er der gennemført projekter for amter, kommuner og Silkeborg Statsskovdistrikt for ca. 0,5 mio. kr. Hertil kommer de tilskud, de medvirkende institutioner selv har modtaget samt konkrete tilskud til arrangementer og levendegørelsesaktiviteter.

Samlet er der i de medvirkende institutioner ansat 15-20 medarbejdere og op mod 100 frivillige. I enkelte situationer kan der - f.eks. i forbindelse med middelaldermarkedet - involveres op mod 225 frivillige.

 

<< TILBAGE

 

Til toppen af siden