Forståelsesramme for Søhøjlandets Økomuseum


VISION OG MÅL | MÅL FOR SAMARBEJDET | BAGGRUND OG IDÉOPLÆG

BESTYRELSE | ØKONOMI | VEDTÆGTER


Økomuseumsrådet

I henhold til § 8 i vedtægterne for Fonden Søhøjlandets Økomuseum er der oprettet et Økomuseumsråd, der har en rådgivende funktion over for bestyrelsen.

Bestyrelsen for Fonden Søhøjlandets Økomuseum har godkendt følgende institutioner og foreninger som medlemmer af Økomuseumsrådet:

 1. Ferskvandsmuseet
 2. Gl. Rye Mølle og Træskomuseum
 3. Skanderborg Museum
 4. Øm Kloster Museum
 5. Klostermølle Naturcenter
 6. Natur og Ungdom
 7. Formidlingsenhed Ry
 8. Ry og Omegns Turistforening
 9. Brædstrup Turistforening
 10. Bryrup-Them Turistforening
 11. Turistforeningen for Skanderborg og Omegn
 12. Egnsarkivet for Ry Kommune
 13. Egnsarkivet for Them Kommune
 14. Brædstrupegnens Hjemstavnsforening
 15. Ejer Baunehøjs Venner
 16. FDF - Friluftscenter Sletten
 17. Himmelbjergegnens Friluftsgård

Se forretningsorden for Økomuseumsrådet her >>

Se referater fra Økomuseumsrådets møder her >>

 

<< TILBAGE
Til toppen af siden