Forståelsesramme for Søhøjlandets Økomuseum


VISION OG MÅL | MÅL FOR SAMARBEJDET | BESTYRELSE

ØKOMUSEUMSRÅD | ØKONOMI | VEDTÆGTER


Baggrund og idéoplæg

I 1994 udvikler og beskriver en projektgruppe, hvorledes begrebet økomuseum, museet uden vægge, kan gøres til et vigtigt omdrejningspunkt for markedsføring, produktudvikling og formidling af Det midtjyske Søhøjland.

Gruppen foretager studiebesøg på flere museer og svenske naturum. Hovedinspirationen findes i det svenske Ekomuseum Bergslagen; og det besøges flere gange. Siden hen foretages besøg til flere franske økomuseer.

1994-96 udvikles layoutet for skilte og informationstavler. Dette sker i samarbejde med Ferskvandsmuseet og Ry Kommune.

På baggrund af "Idéoplæg - Søhøjlandets Økomuseum" bliver Brædstrup, Ry og Skanderborg kommuner i 1997 enige om at iværksætte projektet: Søhøjlandets Økomuseum. Der indkaldes til et stiftende møde i netværket; og 6 institutioner tilslutter sig:

  • Ferskvandsmuseet
  • Foreningen Natur og Ungdom
  • Formidlingsenhed Ry
  • Gl. Rye Mølle og Træskomuseum
  • Skanderborg Museum
  • Øm Kloster Museum

De bliver alle repræsenteret i den første styregruppe. Som observatører deltager Ry Turistbureau og Klostermølle Naturcenter (Silkeborg Statsskovdistrikt).

I juni 2003 bliver idéoplægget suppleret og udvidet med ”visioner i Søhøjlandet

Ved etableringen af den erhvervsdrivende Fonden Søhøjlandets Økomuseum afløses styregruppen af bestyrelsen >>

<< TILBAGE

Til toppen af siden