Forståelsesramme for Søhøjlandets Økomuseum


MÅL FOR SAMARBEJDET | BAGGRUND OG IDÉOPLÆG | BESTYRELSE

ØKOMUSEUMSRÅD | ØKONOMI | VEDTÆGTER


Vision og mål for Søhøjlandets Økomuseum

Søhøjlandets Økomuseum er et ”museum uden vægge”, idet tankegangen bag et økomuseum er at bevare bygninger, monumenter og kulturspor i landskabet i deres oprindelige sammenhæng. Der er relationer til fiskeri, land- og skovbrug gennem tiden. Det indebærer de store fortællinger om opbygningen af nutidens infrastruktur – fra oldtidens bopladser til landsbyer, markedspladser, købstæder, stationsbyer og til de nutidige kommunecentre. Ud fra en helhedsorienteret tankegang baseret i kulturhistorien har økomuseet mulighed for at skabe tilbud om nye oplevelser og formidling i landskabet – og at bruge kulturhistorien til at forklare livet i naturen.

Visionen tegner et samlet billede af en udvikling af temaer og fortællinger, baseret på den menneskelige udnyttelse af naturgrundlaget i Det Midtjyske Søhøjland inden for det geografiske område Skanderborg Amt*, der eksisterer frem til 1970.

Skanderborg Amt udgør ca. 1700 km². Til sammen har Brædstrup, Ry, Skanderborg og Them kommuner et areal på ca. 700 km² - dvs. økomuseets primære indsats rettes mod lidt over 40% af interesseområdet.

I hæftet ”Visioner i Søhøjlandet” fra juni 2003 er fokus på, hvorledes Søhøjlandet gennem et visionært udviklingsarbejde og på baggrund af erfaringerne fra udviklingen af økomuseet kunne indgå som et pilotprojekt ved udviklingen af nationalpark i en dansk forståelsesramme. Søhøjlandets visioner lægger vægt på kulturmiljøerne og frivillighed som udgangs- og omdrejningspunkt.

 
<< TILBAGE

Til toppen af siden