STARTSIDEN      ENGLISH

Kommissorium

I stikord er kommissoriet for Søhøjlandets Økomuseum

  • at tage initiativer til at gennemføre de fælles udviklingstiltag i overensstemmelse med den vedtagne handlingsplan
  • at forestå den fælles markedsføring og imagemarkedsføring
  • at varetage funktionen som web-administrator og udvikle præsentationen på hjemmesiden
  • at samarbejde med institutioner uden for økomuseet
  • at stå for layout, illustrationer og tekster til informationstavler og brochurer
  • at samarbejde med myndigheder på tværs af amts- og kommunegrænser
  • at koordinere arrangementer, der kræver medvirken fra de frivillige, der er tilknyttet de enkelte institutioner.

 

<< TILBAGE

Til toppen af siden