Forståelsesramme for Søhøjlandets Økomuseum


VISION OG MÅL | BAGGRUND OG IDÉOPLÆG BESTYRELSE

ØKOMUSEUMSRÅD | ØKONOMI | VEDTÆGTER


Mål for samarbejdet

Søhøjlandets Økomuseum beskæftiger sig med formidling. Det indebærer samtidig, at økomuseet også beskæftiger sig med produktudvikling og markedsføring som en integreret del af indsatsen.

Gennem samarbejde med formidlingsinstitutioner i Søhøjlandet, er målet med arbejdet i økomuseet bl.a. at:

  • formidle natur og kultur primært i det historiske Skanderborg Amt.
  • indgå i og tilskynde til samarbejde mellem myndigheder, enkeltpersoner, institutioner og foreninger.
  • udvikle og realisere fælles projekter på tværs af institutioner, administrative grænser og myndighedsniveauer.
  • bidrage til regional og lokal erhvervsfremme og turismeudvikling på et bæredygtigt grundlag.

På den måde kan arbejdet blive et væsentligt bidrag til forståelsen og beskyttelsen af landskabet.
Derfor er den primære målgruppe områdets indbyggere, som gennem økomuseet får en bedre forståelse af "lokal identitet og historie". At områdets gæster så efterspørger de samme aktiviteter og oplevelser som områdets indbyggere, tilskynder blot til yderligere produktudvikling og derigennem synliggørelse af oplevelsesmulighederne.

Økomuseet er muligheden for i fællesskab at realisere de projekter, som de enkelte institutioner længe har haft på "ønskesedlen". Det er også muligheden for samlet at markedsføre et bredere tilbud om oplevelser og aktiviteter, end den enkelte institution kan tilbyde alene.

I økomuseet prioriteres levendegørelse højt. Vi forstår levendegørelse som en engageret formidling af natur- og kulturhistorien. Fra guidede ture til egnsteater. Som eksempler kan nævnes afvikling af ture med fortællinger om historiske begivenheder, tøjvask i oldemors vaskehus på Skanderborg Museum, den årlige mølledag på Gl. Rye Mølle, bagning af brød i Gl. Rye og sejlads med museumsskibet Gl. Turisten.

En af de helt store levendegørelsesaktiviteter var i anledning af Middelalderåret 1999.

 

     

<< TILBAGE

Til toppen af siden