Perioden 1560-1767

Det middelalderlige Skanderborg Slot bliver omkring 1560, under Frederik den 2., udbygget og befæstet som et moderne renæssanceslot - bl.a. ved genbrug af materialer fra klostrene.     Skanderborg Slot

Aktiviteten på slottet giver beskæftigelse til mange i kongens tjeneste. I byen uden for nedsætter håndværkere sig. Skanderborg får købstadsprivilegier i 1583.

Vildtbanepæl    De skiftende konger benytter bl.a. Det Midtjyske Søhøjland som vildtbane til jagt.
I Brædstrup kommune kan man stadig flere steder genfinde de pæle, der afmærker kongens vildtbane.

Enevælden bliver indført i 1661. Det kommer til at betyde en stærk centralisering af magten. Det lensvæsen, der har eksisteret allerede i vikingetiden (måske tidligere), bliver ophævet i 1662 og erstattet af amter med kongeligt udnævnte amtmænd i spidsen. Med tiden udvikler det område, der er centrum i klostrenes jordbesiddelser, sig til Skanderborg Amt*. Skanderborg Amt eksisterer indtil kommunalreformen i 1970.

Ved en stor auktion på Skanderborg Slot i 1767 bliver kongens (kronens) besiddelser solgt til private. Slottet bliver siden revet ned. Materialerne genbruges atter. Denne gang til huse i Skanderborg. I dag står kun slotskirken tilbage.   Skanderborg Slotskirke

Det er bl.a. disse spændende historier, som netværkssamarbejdet inden for Søhøjlandets Økomuseum formidler og fortæller.

 

<< TILBAGE
Til toppen af siden