Principper for formidling

Den synlige sammenhæng i Søhøjlandets Økomuseum, "den røde tråd", skabes gennem afmærkede og beskrevne stiforløb mellem de lokaliteter, hvor der formidles.

Stiforløbene er fortsat under opbygning.
Indtil nu er gennemført afmærkning af:
  • Bornlundvej, Gl. Rye
  • Sortesøstien og Dyrehavestien, Skanderborg
  • Ring Skov, Brædstrup
  
Fra indvielsen af Bornlundvej:

Foto: Bendt Nielsen

En ny sti mellem Gl. Rye Mølle og Klostermølle er næsten færdig. Det meste af stien er anlagt. En ny bro over Salten Å er allerede etableret. Afmærkningen af stien er påbegyndt. Informationstavlerne er ved at blive gjort færdige. Den nye sti er indviet i juni 2004. Det skete samtidig med indvielse af udstillinger på Klostermølle og i Dørup.

Både Bornlundvej og den nye sti mellem Gl. Rye Mølle og Klostermølle er vist på et kort med vandreture ved Mossø. Se det HER >> . Folderen om Mossø kan også hentes på turistbureauerne i Søhøjlandet.

Formidlingen i landskabet sker i et fælles koncept for skiltning og layout, hvor betydningen af genkendelighed vægtes højt. Udgangspunktet er Skov- og Naturstyrelsens koncept, som så er tilpasset efter konceptet for Søhøjlandets Økomuseum.

Signalfarven på skilte og pæle er brun, således at den ikke forveksles med den svenskrøde, Skov- og Naturstyrelsen anvender. Den brune farve, terra, kendes fra udlandet fra service- og henvisningstavler til naturområder. Skilte og pæle, der opsættes på statsejede arealer, er dog svenskrøde.

Konceptet:
Niveau_1 Punktformidling
- dvs. en pæl eller afmærkning med angivelse af tal eller enkelt bogstav.

Foto: Anders Jørgensen
Niveau 2 Henvisningsskilt
Dette er en retningsbestemt henvisning med pil, der viser den retning, man skal vandre for at komme til det sted, der henvises til.

Foto: Anders Jørgensen
Niveau 3 Oversigtstavler
Centralt i kommunecentrene er opsat oversigtstavler, der viser det geografiske område, Søhøjlandets Økomuseum dækker. Her er også en generel tekst om økomuseet.

Foto: Anders Jørgensen
Niveau 3 Informationstavler
På mere end 50 lokaliteter er der placeret en informationstavle. Informationstavlen omfatter som hovedregel 2 fortællinger. En hovedfortælling, der knytter sig til det, man kan se – eller som er foregået netop her. Og en sidefortælling, som indplacerer stedet i områdets natur- og kulturhistorie. Hertil kommer et billede og et kort. Alle tavler har tekster på dansk, tysk, engelsk og nederlandsk.
Munkekanalen

Foto: Anders Jørgensen
Niveau 4 Det ubemandede besøgscenter
Ferskvandsmuseet

Foto: Anders Jørgensen
Niveau 5 Det bemandede besøgscenter
Skanderborg Museum

Foto: Bendt Nielsen
På besøgssteder inden for Søhøjlandets Økomuseum er opsat et skilt med økomuseets logo.

Foto: Anders Jørgensen

Punktformidlingen, niveau 1, fordrer, at oplysninger om det enkelte punkt indeholdes i en brochure. Det er målet at udarbejde brochurer med rutebeskrivelser, som både kan hentes via hjemmesiden og på områdets turistbureauer. Det bemærkes, at der endnu ikke er udarbejdet en sådan brochure.

Informationstavlerne, niveau 3, opsættes i landskabet. Her fortælles historien bag de iagttagelser, man kan gøre på stedet. På områdets turistbureauer og hos de medvirkende institutioner udleveres en folder med oversigten over informationstavler. Du kan også hente den her:

SE OVERSIGT OVER INFORMATIONSTAVLER

 

<< TILBAGE