De tværgående historier

Et økomuseum fortæller de tværgående historier om de natur- og kulturforhold, der har ført landskabet frem til det, vi i dag lever og færdes i. Seværdigheder i landskabet skal opfattes meget bogstaveligt. Det kan vær en biotop, et kulturspor, en bygning, særlige husdyr, en bygning i byen osv.


Indvielse af informationstavle i Siim Mose, Ry

Borgmester Alexander Aagaard, Skanderborg Kommune afslører informationstavle på Ejer Baunehøj

 

De tværgående historier i Det midtjyske Søhøjland handler bl.a. om:

 • landskabets udformning under og efter istiden (landskabets dannelse og vandstandens betydning)
 • levesteder for dyr, fugle og planter
 • tidlig bosætning langs søer og åer (den danske stenalder 13.000-3.950 f. Kr.)
 • dannelsen af bygder og landsbyer (vikingetiden 740-1050 e. Kr.) - tema: Kongemagt og leding
 • fiskeriet i de ferske vande - fra selvhusholdning og erhvervsfiskeri til fritidsfisker
 • færdslen over land - tema: veje og den forskellig brug af dem (betydning gennem tiderne)
 • vadesteder og broanlæg - tema: vandveje og deres strategiske betydning
 • brugen af skovene
 • klosterkulturen - tema: klosterordener og deres klostre i Det midtjyske Søhøjland
 • Skanderborg Len
 • Skanderborg Rytterdistrikt 1590-1760
 • den tidlige industrialisering 1845-1930
 • vandet som drivkraft - tema: vandmøller
 • købstæder, stationsbyer, vejbyer
 • m.m.

I den første fase, 1997-2000, har Søhøjlandets Økomuseum opsat informationstavler på en række lokaliteter i området for derigennem at formidle de tværgående historier.
   

SE KORT MED OVERSIGT OVER OPSTILLEDE TAVLER

  
I projektets anden fase, 2000-2003, er opsætningen af informationstavler fortsat. Der er sket en markant udvikling af besøgsmål som Dørup Hestestald og Klostermølle Naturcenter. Endvidere har økomuseet bidraget ved indvielsen af flere stier – f.eks.: I Dyrehaven i Skanderborg, Bornlundvej v. Gl. Rye og stiforløbet Gl. Rye Mølle-Klostermølle.

Den næste fase blev påbegyndt fra årsskiftet 2003/2004. Det første tiltag var etableringen af Fonden Søhøjlandets Økomuseum, som fortsat vil opsætte informationstavler, udarbejde foldere og medvirke ved nye udstillinger. Som et eksempel på overgangen fra projekt til produkt kan historiefortællingsprojektet nævnes. I årene fremover kan Søhøjlandet blive et af de områder, hvor man i særlig grad kan få fortællinger om de natur- og kulturhistoriske spor i landskabet.

 

<< TILBAGE

 

Toppen af siden