Attraktioner og besøgsmål

På dette kort er markeret de museer, attraktioner og besøgsmål, der medvirker i arbejdet i Søhøjlandet Økomuseum. Med en stjerne er markeret en række udsigtspunkter, hvortil der er offentlig adgang:

De medvirkende institutioner har hver især egne udstillinger og arrangementer. De historiske værksteder vil lejlighedsvis være levendegjort. Det gælder vaskehuset ved Skanderborg Museum, bagning af brød i den udendørs ovn ved Gl. Rye Mølle, Øm Kloster Museums arrangementer eller gamle lege i museumshaven i Skanderborg. Gl. Rye Mølle med vindmølle og savværk er lejlighedsvis i drift. Ikke kun på de traditionelle festdage som Danmarks mølledag. Hør nærmere herom ved henvendelse til Gl. Rye Mølle.

Vaskehuset ved Skanderborg Museum Ovnen ved Gl.Rye Mølle Scene fra "øl på øm 2001" Gamle lege fra museumshaven i Skanderborg

De medvirkende institutioner står også for guidede ture og særlige oplevelser i løbet af året. Se nærmere på aktivitetskalenderen. Der er desuden indledt et samarbejde med et fortællekorps, der udgøres af professionelle og af frivillige formidlere, de 4 turistbureauer og et antal foreninger i området. Se nærmere på www.gode-historier.dk Dette korps tilbyder også at hjælpe ved ture, arrangeret af private og virksomheder.

    Ferskvandsmuseet tilbyder sejlads med museums-skibet Gl. Turisten som led i formidlingen af de ferske vande og omgivelserne hertil. Skibet indrettes med materiale, der kan bruges i undervisnings-øjemed af skoleklasser og lejrskoler. Der er mulighed for anløb flere steder i Himmelbjerg-søerne
mellem Ry og Silkeborg, således at en sejltur kan kombineres med en tur i land f.eks. ved Slåensø eller ved AQUA Silkeborg.

Indimellem arrangeres større aktiviteter som pilgrimsvandringerne og middelaldermarkedet i Gl.Rye i 1999.

Middelaldermarked i Gl.Rye 1999

 
Søhøjlandets Økomuseum er i færd med at planlægge aktiviteter, der skal gennemføres i 2006. Dette år er af de danske museer udnævnt til Renæssanceåret i Danmark. Omdrejningspunktet i vores område forventes at blive Skanderborg Slot.

 

  

<< TILBAGE

 

Toppen af siden